TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

APQP / PPAP (AIAG/VDA)

Cena

1390,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

21 - 22 grudzień 2020

Miejsce

RZESZÓW, woj. podkarpackie

Program szkolenia

PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji

I Zastosowanie, wymogi i poziomy dotyczące procesu PPAP,

II Powiązanie PPAP z APQP, IATF 16949:2016, oraz VDA2,

III Wymogi powiadamiania Klienta i przedkładania wyrobu do zatwierdzenia,

IV Przedłożenie do zatwierdzenia przez Klienta – poziomy dowodów,

V Specyficzne wymagania Klientów (CSR),

VI Status przedkładania części do zatwierdzenia,

VII Zachowywanie zapisów dotyczących procedury PPAP,

VIII Przykładowe przygotowanie dokumentacji (PPAP, FMEA, FLOW CHART, PLAN KONTROLI) - ćwiczenia

IX Porównanie procedury PPAP (AIAG/VDA2)APQP - Zaawansowane planowanie jakości wyrobu

I Podstawy APQP,

II Czas życia APQP,

III Planowanie i program projektu,

IV Projekt i rozwój wyrobu,

V Projekt i rozwój procesu,

VI Zatwierdzanie wyrobu i procesu,

VII Sprzężenie zwrotne, ocena i działania korygujące,

VIII Czynności planowania jakości wyrobu – tworzenie listy kontrolnej,

IX Techniki analityczne i narzędzia APQP możliwe do wykorzystania – przykłady

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości oraz do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych wyrobów do produkcji (konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego, audytorzy).

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
•udział w szkoleniu,
•profesjonalne materiały szkoleniowe,
•zestaw gadżetów firmowych,
•przerwy kawowe, lunch,
•certyfikat (w języku polskim, angielskim),
•pomoc w rezerwacji hotelu,
•możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza
•Pozyskanie umiejętności zarządzania projektami wg. APQP,
•Właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta podczas wdrażania nowych projektów,
•Pozyskanie umiejętności do zatwierdzenia wyrobów przez klienta – PPAP (PPA/PPF),
•Przygotowanie do auditów certyfikujących, klientowskich, kontrolnych,
•Poznanie wymaganych narzędzi i technik.


Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)