SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla...

Więcej informacji

APQP

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

18 listopad 2019

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

1. Informacje wstępne
2. Wytyczne do zarządzania projektami/Cykl życia projektu
3.PowiązanieAPQP,PPAPzIATF16949:2016 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania
4. Etapy procesu APQP
5. Organizowanie zespołu
6. Zasady komunikowania się
Planowanie
Projektowanie i Rozwój Produktu (Faza prototypowa).
Projektowanie i Rozwój Procesu (Faza przed - seryjna: FlowChart, PFMEA, Plan kontroli, Pre - serii).
Zatwierdzenie produktu i procesu
Ocena zwrotna i działania korygujące
Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP, Process Flow Chart, analiza ryzyka PFMEA oraz Plan Nadzoru.
Obieg dokumentacji
Kolejność przygotowywania dokumentów
Spójność dokumentacji projektowej – trylogii

Profil uczestników
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów oraz poznają wymagane techniki i narzędzia. Szkolenie będzie także okazją do nauczenia się właściwej identyfikacja potrzeb i wymagań Klienta przy wdrażaniu nowych projektów oraz przygotowania do auditów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej.

Forma szkolenia
mini wykład + case study + dyskusja + praca indywidualna

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
ankieta ewaluacyjna,
imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
przerwy kawowe,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem

Certyfikaty
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje