Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Analiza wad i ich efektów w procesie produkcyjnym – PFMEA AV PFMEA AIAG&VDA szkolenie dla kadry kierowniczej

Cena

1045,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

28 maj 2020

Miejsce

Pszczyna, woj. śląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do FMEA
• Historia
• Zakres i rodzaje analiz
• Ogólne zasady prowadzenia FMEA

2. Charakterytyki specjalne

3. Powiązanie P-FMEA i D-FMEA

4. Analiza P-FMEA wg zasady 7 kroków:
• Krok 1: Planowanie
• Krok 2: Analiza struktury
• Krok 3: Analiza funkcji
• Krok 4: Analiza wad
• Krok 5: Ocena ryzyka
• Krok 6: Optymalizacja
• Krok 7: Dokumentacja

5. Plan kontroli i jego powiązanie z PFMEA

6. Podsumowanie

Trener

Trener PRONOST

Profil uczestników
> Szkolenie jest skierowane do pracowników kadry kierowniczej, odpowiadających za zarządzanie projektami i zespołami zaangażowanymi w tworzenie i utrzymanie dokumentacji FMEA, i chcących zapoznać się z wymogami nowego podejścia (2019).
> Szkolenie w tej formie ma na celu przedstawienie głównych zasad, ogólnych wymagań i dobrych praktyk, bez nacisku na kompleksowe przekazanie wiedzy w zakresie wykonywania analiz.

Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu
> wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
> materiały szkoleniowe
> certyfikat
> bufet kawowy

Zdobyta wiedza
> Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesu.
> Zrozumiesz powiązania FMEA z pozostałą dokumentacją projektową (proces flow diagram, control plan).
> Zrozumiesz rolę pracy zespołowej w procesie tworzenia FMEA.
> Poznasz poprawne zasady tworzenia dokumentacji FMEA w procesie projektowania procesu.

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST