Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Analiza wad i ich efektów w procesie produkcyjnym – PFMEA AIAG&VDA first edition (wydanie: 2019)

Cena

1906,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

12 - 13 maj 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki analizy ryzyka:
• wymagania przemysłu motoryzacyjnego co do analizy ryzyka – cele i ograniczenia FMEA,
• wpływ analizy ryzyka na redukcję kosztów – zapobieganie a reagowanie,
• definicja i cel FMEA wg podręcznika FMEA AV,
• rodzaje i spójność analiz,
• FMEA jako element systemu zarządzania – miejsce FMEA w APQP oraz MLA (RGA).

2. Integracja FMEA w organizacji:
• strategia przejścia na nowe wymagania FMEA – analiza zmian,
• zaangażowanie organizacji, zespół FMEA,
• wymagania klienta, ochrona własności intelektualnych,
• szablon FMEA oraz rodziny FMEA dla wyrobów podobnych,
• siedem etapów analizy FMEA,
• planowanie jakości: 5T.

3. Przygotowanie do analizy PFMEA (etapy 1 do 3):
• planowanie i przygotowanie zespołu do analizy: zbieranie danych do analizy, określenie zasad pracy oraz ram czasowych wg harmonogramu projektu, przygotowanie danych z DFMEA,
• określenie i identyfikacja charakterystyk specjalnych produktowych i procesowych, nadzór nad charakterystykami specjalnymi,
• analiza struktury: opracowanie schematu przepływu procesu (PFD/PFC) lub drzewa struktury procesu, określenie elementów procesu: część produkowana, operacje procesu, elementy procesu w kategoriach 4M,
• analiza wymagań: powiązanie charakterystyk produktowych z elementami procesu, współpraca z zespołem DFMEA.

4. Analiza ryzyka w procesach produkcyjnych (etapy 4 do 7):
• analiza wad (FM): powiązanie z wymaganiami, łańcuch przyczynowo-skutkowy, kategorie wad,
• analiza efektów wad (FE) w trzech podstawowych kategoriach: wpływ na własną organizację, wpływ na klienta zewnętrznego bezpośredniego, wpływ na użytkownika końcowego,
• analiza przyczyn wad (FC): podejście 4M (wg Ishikawy), elementy procesu, powiązania przyczynowo-skutkowe,
• analiza ryzyka: bieżące środki prewencyjne (PC), bieżące środki detekcyjne (DC), efektywność bieżących środków prewencyjnych i detekcyjnych, ocena wskaźników wagi, występowania oraz detekcji na podstawie dokonanych analiz (etapy 1-4), określenie priorytetów działań na podstawie tabeli (AP),
• optymalizacja: określenie działań w celu obniżenia ryzyka występującego podczas realizowania procesu na podstawie wyznaczonych priorytetów, przydzielenie odpowiedzialności, status działań, ocena efektywności podjętych działań, ciągle doskonalenie, współpraca zespołu FMEA z zarządem, klientami i dostawcami,
• dokumentacja: raport z przeprowadzonej analizy, wnioski.

5. Plan nadzoru (Process Control Plan):
• struktura i powiązania z PFMEA,
• charakterystyki specjalne w planie nadzoru,
• zgodność dokumentacji procesowej.

6. Podsumowanie: na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu własnych analiz, audyt PFMEA (self-assessment).

Trener

Trener PRONOST

Profil uczestników
> Szkolenie adresowane jest do pracowników uczestniczących w procesach tworzenia, aktualizacji oraz weryfikacji FMEA – członków zespołów planowania jakości (APQP), pracowników działów jakości, członków zespołów analizy i efektywnego rozwiązywania problemów, członków zespołów projektowych, audytorów wewnętrznych, audytorów dostawców itp.
> Szkolenie adresowane jest do osób mających wiedzę na temat procesu produkcyjnego i mających podstawowe wiadomości na temat dokumentacji procesowej.

Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu
> wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
> materiały szkoleniowe
> certyfikat
> bufet kawowy

Zdobyta wiedza
> Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesu.
> Zrozumiesz powiązania FMEA z pozostałą dokumentacją projektową (proces flow diagram, control plan).
> Zrozumiesz rolę pracy zespołowej w procesie tworzenia FMEA.
> Poznasz poprawne zasady tworzenia dokumentacji FMEA w procesie projektowania procesu.
> Nauczysz się dokonywać analizy ryzyka i interpretować jej wyniki.

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST