BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Analiza Ryzyka wg normy ISO 9001

Cena

1722,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

20 - 21 maj 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Trener

Trener BSI

Profil uczestników
Kto jest adresatem szkolenia:
wszystkie osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością,
wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem i doskonaleniem metod identyfikacji i analizy ryzyka w działalności organizacji,
pełnomocnicy systemu zarządzania jakością,
szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzorowanie utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, zainteresowanych wdrożeniem oraz doskonaleniem metod oceny i analizy ryzyka.

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów oraz ćwiczeń

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i poczęstunek

Zdobyta wiedza
Czego się nauczę?
Podstawy zarządzania ryzykiem - terminologia oraz definicje zarządzania ryzykiem,
Wymagania normy ISO 9001:2015 dla zarządzania ryzykiem,
Implementacja wymagań normy w praktyce,
3. Proces zarządzania ryzykiem (identyfikacja, kryteria oceny, analiza i ewaluacja)

Określenie kontekstu oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością,
Identyfikacja ryzyka,
Analiza ryzyka (dobre praktyki analizy ryzyka, macierz ryzyka)
Ewaluacja ryzyka
Ocena ryzyka,
Planowanie postępowania z ryzykiem,
Ocena skuteczności w aspekcie podjętych działań ukierunkowanych na minimalizację ryzyka w procesach systemu zarządzania jakością (dobre praktyki analizy ryzyka, macierz ryzyka)
4. Monitorowanie i przegląd ryzyka

5. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

6. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.

Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat uczestnictwa w kursie "Analzia ryzyka wg normy ISO 9001:2015"