Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie - PFMEA podręcznik wersja 4

Cena

1906,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

01 - 02 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki analizy ryzyka:
~wpływ FMEA na redukcję kosztów – zapobieganie a reagowanie,
~definicja i cel FMEA,
~rodzaje analiz: CFMEA, DFMEA, PFMEA, MFMEA,
~FMEA jako element systemu zarządzania (trylogia APQP)
~powiązania pomiędzy DFMEA i PFMEA.

2. Etapy PFMEA:
~przygotowanie do analizy,
~określenie i identyfikacja charakterystyk specjalnych produktowych i procesowych,
~opracowanie mapy przepływu procesu,
~struktura i zasady wypełniania formularzy.

3. Analiza wybranego procesu/operacji (kolumna po kolumnie):
~założenia wstępne,
~krok procesu, funkcja, wymagania,
~opis i efekt wady,
~potencjalne przyczyny wady,
~zasady doboru współczynników oceny ryzyka,
~wyznaczanie i interpretacja wskaźnika RPN,
~określanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności,
~rewizje PFMEA.

4. Plan nadzoru:
~struktura i powiązania z PFMEA,
~charakterystyki specjalne w planie nadzoru,
~opracowanie planu nadzoru dla wybranego fragmentu procesu.

5. Podsumowanie: na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu własnych analiz.

Trener

Trener PRONOST

Profil uczestników
> Szkolenie adresowane jest do pracowników uczestniczących w procesach tworzenia, aktualizacji oraz weryfikacji FMEA - pracowników działów jakości, członków zespołów analizy problemów, członków zespołów projektowych, audytorów wewnętrznych, audytorów dostawców itp.

Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu
> wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
> materiały szkoleniowe
> certyfikat
> bufet kawowy

Zdobyta wiedza
> Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesu.
> Poznasz poprawne zasady tworzenia dokumentacji FMEA w procesie projektowania.
> Zrozumiesz powiązania FMEA z pozostałą dokumentacją projektową (flow chart, Plan Kontroli).
> Zrozumiesz rolę pracy zespołowej w procesie tworzenia FMEA.
> Poznasz zasady zarządzania i aktualizacji FMEA w czasie życia wyrobu.

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST