TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

5S - Organizacja miejsca pracy w praktyce

Cena

790,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 listopad 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

Wprowadzenie w temat szkolenia,
Co to jest 5S - pojęcia i znaczenie – podstawowe definicje
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu 5S
KAIZEN jako filozofia ciągłego doskonalenia - zastosowanie w systemie 5S.
Etapy wdrażania systemu 5S– poziomy świadomości. Dokumentacja i standaryzacja systemu:
1S - sortowanie; separacja rzeczy niepotrzebnych; strategia czerwonych etykietek,
2S - systematyka; ekonomia ruchu, oznaczenie rzeczy potrzebnych, etykietowanie, definiowanie miejsca przeznaczenia rzeczy, metoda kolorów, tablice cieni, metoda obrysów, mapa 5S, eliminacja strat wynikających z działań nieproduktywnych – praktyczne opracowania.
3S - sprzątanie; co, jak i kiedy należy sprzątać, powiązanie programu 5S z TPM, (wdrażanie, odpowiedzialności, stworzenie zespołu, zaangażowanie pracowników, powiązania z innymi systemami).
4S - standaryzacja; (wizualizacja, postępów wdrożenia programu, ustalanie punktów kontrolnych tworzenie procedur).
5S - samodoskonalenie; utrzymanie standardów, audyty, kontrola codzienna, zakres odpowiedzialności kierownictwa, mistrzów, team leaderów i pracowników).
Program czerwonej etykiety, zgłaszanie niezgodności, wzory kart kontrolnych – ćwiczenia
Audytowanie systemu 5S.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, działów techniczno – konstrukcyjnych, jakościowych, utrzymania ruchu, produkcyjnych oraz do wszystkich osób które chcą poznać metodę oraz obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat 5S (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Poznanie metody 5S oraz narzędzi wspierających. Właściwe przeprowadzanie audytów 5S oraz weryfikacji sytemu. Poznanie korzyści z wdrożenia i funkcjonowania systemu 5S w organizacji. Powiązania systemu 5S z systemem ISO.

Certyfikaty
certyfikat w języku polskim i angielskim