TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

5S

Cena

859,77 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 wrzesień 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

• teoria metody 5S:
o omówienie kolejnych etapów metody 5S,
o omówienie przykładowej instrukcji 5S,
o zasady przygotowania planu wdrożenia 5S,
o korzyści z wdrożenia 5S,
o podstawowe błędy przy wdrażaniu 5S.
• ćwiczenia w grupach - stymulacja 5S;
• analiza wyników ćwiczenia;
• omówienie ćwiczenia w odniesieniu do teorii;
• odniesienie zasad 5S do praktyki:
o analiza przykładowego stanowiska pod kątem 5S- praca grupy,
o przygotowanie konkretnych propozycji usprawnień obszaru roboczego/stanowiska- praca grupy,
o podsumowanie, wnioski, sesja pytań.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Kadra kierownicza zainteresowana poszerzeniem wiedzy dotyczącej metodyki 5S, inżynierowie produkcji, osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów, operatorów, liderzy grup, brygadziści.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Zdobyta wiedza
Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy, jak budować w organizacji zaangażowanie do wprowadzenia metody 5S, jak tworzyć i wdrażać standardy miejsc pracy gwarantujące poprawę bezpieczeństwa, ergonomii i efektywności.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.