Lloyd's Register

więcej szkoleń organizatora

Lloyd's Register jest wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji w szerokim spektrum norm, systemów i dyrektyw

Więcej informacji

▶️ Systemowe zarządzanie ryzykiem w organizacji

Cena

1352,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

11 - 12 grudzień 2020

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

• Wprowadzenie do zagadnienia ryzyka. Terminologia, definicje, praktyczne znaczenie oceny ryzyka. Różne systemy oceny i pomiaru ryzyka
• Ćwiczenie z zakresu poprawnego definiowania: Ryzyko, Zagrożenie, Niepewność
• Wprowadzenie do ISO 31000
• Zarządzanie ryzykiem zgodnie z Value Creation and Protection. Ćwiczenie z zakresu poprawnego definiowania i nazywania ryzyk w procesie
• powiązanie ISO 31000 z ISO 9001 i innymi systemami zarządzania (IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001
• Ryzyko interakcji międzyprocesowej oraz powiązanie z wymaganiami normy ISO 9001.
• Ćwiczenie z zakresu poprawnego definiowania i nazywania ryzyk z interakcji międzyprocesowej
• Zarządzenie ryzykiem w procesach – tworzenie mapy ryzyka. • Ćwiczenie – ocena sytuacji zastanych w podanych opisanych sytuacjach. Tworzenie Mapy w formie interaktywnej pracy grupowej.
• Ocena ryzyka – narzędzia mapa ryzyka C.D..
• Ćwiczenie: Definiowanie działań / zaleceń w oparciu o zdefiniowane ryzyka
• Podsumowanie szkolenia. Powtórzenie głównych punktów szkolenia.
• 16:00 Zakończenie szkolenia

Trener

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze systemów zarządzania, certyfikowany trener Lloyd's Register

Profil uczestników
Pełnomocnicy jakości
Pracownicy działów jakości
Osoby zaangażowane w ocenę ryzyka

Forma szkolenia
Praktyczne warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe Lloyd's Register
lunch 2-daniowy z uwzględnieniem diet i przerwy kawowe
certyfikat uczestnictwa

Zdobyta wiedza
Szkolenia zawiera elementy wprowadzenia do zagadnienia oceny i pomiaru ryzyka w procesach na podstawie modelu zaproponowanego w normie ISO 31000. We wprowadzenie do zagadnienia przedstawia się krótką historię badania ryzyka, jego definicje w ujęciu ogólnym oraz w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów a także zjawisk społecznych. W końcowej części wprowadzenia teoretycznego stawia się pytanie: Dlaczego zarządzamy ryzykiem?; Jak zarządzać ryzykiem? Pytania te są kluczowym elementem szkolenia.
Kolejna część szkolenia koncentruje się na przedstawieniu wytycznych normy ISO 31000. Wstępnie przedstawia się model VCaP oraz związane z tym modelem wymagania normy.
Trzecia część szkolenia to szczegółowe omówienie wymagań wynikających z norm ISO. Szczególny nacisk w tej części położony jest na odpowiednie definiowanie ryzyka w procesach oraz w interakcjach międzyprocesowych.

Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu systemowego zarządzania ryzykiem.