LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI

więcej szkoleń organizatora

LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI jest firmą doradczo-szkoleniową zajmującą się promowaniem jakości i produktywności KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY: • Przygotowujemy funkcjonalną dokumentację „skrojoną na miarę” dla konkretnego...

Więcej informacji

⏭ SPC I MSA (IATF 16949 AUTOMOTIVE & SIX SIGMA CORE TOOLS)

Cena

1800,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

12 - 13 październik 2020

Miejsce

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Program szkolenia

SPC - Statystyczne sterowanie procesami to zestaw narzędzi zapobiegawczego zarządzania procesem
Dzięki takim narzędziom jak współczynniki zdolności można na bieżąco obserwować, czy w procesie nie wzrosła zmienność lub czy nie nastąpiło przesunięcie wyników w stronę którejś z granic specyfikacji
Narzędzia takie jak karty kontrolne są narzędziami do bieżącego nadzoru nad procesem i natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się przyczyn specjalnych, zanim jeszcze pojawią się wyroby poza specyfikacją. Eliminując przyczyny specjalne i doprowadzając procesy do sterowalności można rezygnować z kontroli stuprocentowej na rzecz statystycznego sterowania procesami

MSA - aby efekty procesu produkcyjnego mogły być prawidłowo przeanalizowane i zinterpretowane, należy je zmierzyć za pomocą zdolnych systemów pomiarowych. Co jest ważne? Odpowiedź znajdziesz właśnie na tym szkoleniu

CEL SZKOLENIA
- Poznanie wybranych metod statystycznego sterowania procesem oraz analizy stabilności i zdolności systemów pomiarowych
- Doświadczenie technik na przykładach

PROGRAM SZKOLENIA

SPC - STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM

- Zmienność naturalna i zmienności specjalne
- Analizowanie danych za pomocą histogramów (ćwiczenia wspomagane oprogramowaniem do analizy statystycznej procesu)
- Zdolność procesu: współczynniki CR, Cp, Cpk, Pp, Ppk
- Weryfikacja normalności procesu
- Karty kontroli procesu dla danych dyskretnych: c, p
- Karty kontroli procesu dla danych ciągłych: x-średnie, R, s
- Karty kontroli sekwencyjne: MA, X-MR

MSA - ANALIZA STABILNOŚCI I ZDOLNOŚCI SYSTEMÓW POMIAROWYCH
- Definicje: rozdzielczość, niepewność, dokładność, powtarzalność, odtwarzalność, liniowość
- Procedura 2 oceny systemu pomiarowego Gage R&R dla danych ciągłych - Metoda średniej i rozstępu
- Ocena zmienności systemu pomiarowego do oceny alternatywnej: Test Cohen'a - Cross Tab Method


(ćwiczenie wspomagane oprogramowaniem do analizy statystycznej procesu - MiniTab)

Trener

Six Sigma Black Belt, doświadczony Manager Jakości

Profil uczestników
PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie jest skierowane do:

- Osób zainteresowanych statystycznym sterowaniem procesem oraz analizą stabilności systemów pomiarowych

- Kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych oraz każdego, kto chce dowiedzieć się, na czym polega istota narzędzi SPC i MSA w praktyce

Forma szkolenia
Wykłady i ćwiczenia

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
W cenie

- Certyfikat w wersji polsko-angielskiej
- Materiały drukowane
- Długopis
- Lunch
- Catering kawowy


*RABATY. Przy zgłoszeniu grupowym dodatkowe rabaty:
- min. 3 osób z firmy: rabat -50 zł/ osoba
- min. 4 osób z firmy: rabat -100 zł/ osoba

Podatnik zwolniony od podatku VAT na podst. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Zdobyta wiedza
KORZYŚCI

Dzięki poznanym narzędziom analizy statystycznej uczestnicy będą potrafili reagować na niekorzystne zmiany w procesie - zanim zmiany wymkną się spod kontroli

Certyfikaty
Certyfikat
Ukończenia szkolenia - Lubuskiego Instytutu Jakości (polsko-angielski)/ po szkoleniu