LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI

więcej szkoleń organizatora

LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI jest firmą doradczo-szkoleniową zajmującą się promowaniem jakości i produktywności KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY: • Przygotowujemy funkcjonalną dokumentację „skrojoną na miarę” dla konkretnego...

Więcej informacji

⏭ Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Cena

1600,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

17 - 18 maj 2021

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

SESJA I. Wymagania normy ISO 9001:2015

- Wstęp: kontekst organizacji | podejście procesowe | podejście oparte na ryzyku | podstawowe terminy i definicje
- Wymagania normy ISO 9001:2015 (analiza porównawcza z normą ISO 9001:2008)
- Kontekst organizacji: zrozumienie swojej organizacji | zakres systemu | system zarządzania jakością
- Przywództwo: przywództwo i zaangażowanie kierownictwa | skupienie się na wymaganiach klienta | polityka jakości | odpowiedzialności i role w organizacji
- Planowanie systemu zarządzania jakością: zarządzanie ryzykami i szansami | cele jakości | planowanie zmian
- Zasoby: ludzie | infrastruktura | środowisko procesu | nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym | kompetencje i świadomość pracowników | komunikacja | zarządzanie dokumentacją
- Operacje: planowanie i kontrolowanie operacji | wymagania dla produktów i usług | własność klienta | identyfikowalność | projektowanie i rozwój | kontrola procesów zewnętrznych | dostarczanie produktów i usług | weryfikacja produktów i usług | zarządzanie produktami niezgodnymi
- Doskonalenie: zadowolenie klienta | analizy i rozwój | audit wewnętrzny | przegląd zarządzania
- Działania wdrożeniowe: zarządzanie niezgodnościami & działania korygujące | ciągłe doskonalenie

SESJA II. Audytowanie Systemów Jakości – zapoznanie się z normą ISO 19011

- Terminy i definicje
- Zasady i techniki audytowania
- Fazy audytu: zainicjowanie audytu, przegląd dokumentacji, przygotowanie audytu (ćwiczenie: - planowanie audytu, techniki audytowania;
- Wykonanie audytu - spotkanie otwierające, komunikacja (ćwiczenie: pytania kontrolne – wykład)
- Proces dochodzenia do wniosków z audytu, gromadzenie informacji, rodzaje pytań (wykład i ćwiczenie)
- Ustalenia z audytu – niezgodności (ćwiczenie: zapisywanie niezgodności)
- Wnioski z audytu
- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego (symulacja)
- Działania poaudytowe
- Egzamin audytorski

Czas trwania - 2 dni; 9.00 - 16.00

Trener

Doświadczony Manager Jakości
Audytor Wiodący ISO 9001 współpracujący z jednostką certyfikującą

Profil uczestników
PROFIL UCZESTNIKA
Szkolenie jest skierowane do:
- Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami zarządzania jakością
- Pełnomocników ds. Jakości, pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości oraz pracowników laboratoriów zakładowych
- Pracowników odpowiedzialnych za nadzór i weryfikację systemu zarządzania jakością
- Osób zainteresowanych nabyciem umiejętności audytowania systemów zarządzania jakością i pogłębianiem wiedzy z zakresu normy ISO 9001

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
W cenie

- Certyfikat w wersji polsko-angielskiej
- Materiały drukowane
- Catering kawowy
- Lunch


*RABATY. Przy zgłoszeniu grupowym dodatkowe rabaty:
- min. 3 osób z firmy: rabat -50 zł/ osoba
- min. 4 osób z firmy: rabat -70 zł/ osoba

Podatnik zwolniony od podatku VAT na podst. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Zdobyta wiedza
Szkolenie przygotowujące do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Szkolenie uwzględnia normę dotyczącą audytowania ISO 19011:2018

Certyfikaty
Szkolenie jest zakończone egzaminem i wydaniem:

* Certyfikatu Kompetencji Pełnomocnik i Auditora Wewnętrznego ISO 9001:2015
Lubuskiego Instytutu Jakości
(dla wygody uczestników dostępna polsko-angielska wersja językowa)