Lloyd's Register

więcej szkoleń organizatora

Lloyd's Register jest wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji w szerokim spektrum norm, systemów i dyrektyw

Więcej informacji

▶️ Online - Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

Cena

1105,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

04 - 05 listopad 2020

Miejsce

Online, woj.

Program szkolenia

2-dniowe praktyczne warsztaty dla kandydatów na audytorów wewnętrznych wg wymagań nowej normy BHP ISO 45001:2018 oraz osób dotychczas audytujących wg wymagań OHSAS/PN-N 18001:2007

Dowiesz się:
Dzień 1
O nowych wymaganiach standardu systemu zarządzania BHP ISO 45001

Ćwiczenia:
1. kontekst i strony zainteresowane
2. Ryzyka i szanse
3. Zaangażowanie w BHP na wszystkich poziomach organizacji
4. Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

Dzień 2
Warsztat w zakresie audytowania wewnętrznego. W czasie ćwiczeń dowiesz się:

Jakie są role i obowiązki wewnętrznego auditora systemów zarządzania BHP

Jak zaplanować swoje audity poprzez opracowanie skutecznych list kontrolnych

Jak przeprowadzać skuteczną kontrole, stosując podejście etapowe Lloyd's Register

Jak gromadzić obiektywne dowody poprzez obserwację, wywiady i pobieranie próbek dokumentów

Jak ocenić wyniki auditu i określić zgodność, niezgodność i skuteczność

Jak rzetelnie i dokładnie raportować wyniki

Jakie są działania naprawcze i kto jest odpowiedzialny za podejmowanie działań

Jak śledzić i weryfikować skuteczność podjętych działań naprawczych

Trener

Certyfikowany trener i audytor Lloyd's Register z ponad 10 letnim doświadczeniem w audytach i szkoleniach

Profil uczestników
POTRZEBUJESZ TEGO KURSU, JEŻELI...

chcesz być wewnętrznym audytorem systemów zarządzania BHP
chcesz poznać wymagania ISO 45001:2018
jesteś audytorem wg wymagań OHSAS / PN-N 18001
chcesz dowiedzieć się jak nowa norma wpłynie na audyty wewnętrzne w systemach zintegrowanych z jakością lub środowiskiem

Forma szkolenia
Praktyczne warsztaty online

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe,
dostęp do normy ISO 45001:2018 PL
certyfikat auditora wewnęrznego ISO 45001:2018Zdobyta wiedza
Nauczysz się…

Jak systemy zarządzania i audyty wewnętrzne pomagają firmom zarządzać ryzykiem związanym z BHP.
O nowych wymaganiach standardu systemu zarządzania BHP ISO 45001
Jakie są role i obowiązki wewnętrznego audytora systemów zarządzania BHP
Jak zaplanować swoje audyty poprzez opracowanie skutecznych list kontrolnych
Jak przeprowadzać skuteczną kontrole, stosując podejście etapowe Lloyd's Register
Jak gromadzić obiektywne dowody poprzez obserwację, wywiady i pobieranie próbek dokumentów
Jak ocenić wyniki audytu i określić zgodność, niezgodność i skuteczność
Jak rzetelnie i dokładnie raportować wyniki
Jakie są działania naprawcze i kto jest odpowiedzialny za podejmowanie działań
Jak śledzić i weryfikować skuteczność podjętych działań naprawczych

Certyfikaty
Imienny certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg ISO 45001:2018