Lloyd's Register

więcej szkoleń organizatora

Lloyd's Register jest wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji w szerokim spektrum norm, systemów i dyrektyw

Więcej informacji

▶️ Online - Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

Cena

1105,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 - 28 październik 2020

Miejsce

Online, woj.

Program szkolenia

Dzień 1

Wymagania i interpretacja kluczowych wymagań normy ISO 14001:2015
Kontekst, strony zainteresowane(ćwiczenia)
Ryzyka i szanse (ćwiczenia)
Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
Aspekty środowiskowe (ćwiczenia)
Weryfikacja działania systemu
Doskonalenie systemu

Warsztat z zakresu auditowania:

Dzień 2
1. Rola auditów wewnętrznych w ISO 14001:2015
2. Jak planować audity? (ćwiczenie)
3. W jaki sposób auditować? (ćwiczenie)
4. Jak przygotować się do auditu (ćwiczenie)
5. Audit w praktyce (ćwiczenia, praktyka pod okiem auditora wiodącego)

Trener

Certyfikowany auditor i trener Lloyd's Register w zakresie ISO 14001:2015

Profil uczestników
Auditorzy wewnętrzni ISO 14001:2008
kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 14001:2015
auditowani pod kontem spełnienia wymagań normy ISO 14001
pracownicy działów BHP i Ochrony Środowiska
pracownicy firm w którzy wdrażany jest system ISO 14001:2015

Forma szkolenia
Praktyczne warsztaty online

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
certyfikat,
dostęp do norm i wymagańZdobyta wiedza
Wiedza i praktyczne zrozumienie i zastosowanie wymagań normy ISO 14001:2015 w auditach wewnętrznych

Certyfikaty
certyfikat auditora wewnętrznego ISO 14001:2015 wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną