LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI

więcej szkoleń organizatora

LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI jest firmą doradczo-szkoleniową zajmującą się promowaniem jakości i produktywności KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY: • Przygotowujemy funkcjonalną dokumentację „skrojoną na miarę” dla konkretnego...

Więcej informacji

⏭ KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Cena

850,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

12 maj 2021

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

Uwzględniono wymagania:

- BRC Global Standard for Food Safety Food v8

IFS Food v7

- General Principles of Food Hygiene (CXC 1-1969)

- Annex I to Regulation (EC) No 852/2004

- A CULTURE OF FOOD SAFETY A POSITION PAPER FROM THE GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE (GFSI)


1. Zdefiniujemy działania obejmujące wszystkie obszary zakładu, które mają wpływ na bezpieczeństwo produktu

2. Opracujemy Plan działań (wskazujący sposób realizacji i mierzenia działań oraz planowane ramy czasowe)

3. Dokonamy przeglądu skuteczności działań (status quo) i zaplanujemy przegląd działań ujętych w obecnym planie


Skutkiem warsztatu jest praktycznie gotowa dokumentacja oceniająca stopień wdrożenia

Trener

Auditor Wiodący systemów bezpieczeństwa żywności

Profil uczestników
Szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, transportujących, współpracujących z sieciami handlowymi, członkowie zespołu ds. HACCP, auditorzy wewnętrzni, technolodzy żywności, inne osoby zainteresowane

Forma szkolenia
Wykład, warsztaty

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Materiały drukowane
Certyfikat
catering kawowy
Lunch

Zdobyta wiedza
CEL SZKOLENIA

Przygotowanie do opracowania Planu rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa żywności spełniającego wymagania BRC Food 8, IFS Food v7 i wytycznych GFSI

KORZYŚCI

- Wielowątkowa analiza statusu obecnego firmy pod kątem kultury bezpieczeństwa żywności, w oparciu o opracowanie Global Food Safety Initiative

- Efektem wspólnej pracy z Trenerem/ Auditorem będzie wstępnie opracowany Plan rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności

Certyfikaty
Certyfikat Lubuskiego Instytutu Jakości (polsko-angielski)/ po szkoleniu