Lloyd's Register

więcej szkoleń organizatora

Lloyd's Register jest wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji w szerokim spektrum norm, systemów i dyrektyw

Więcej informacji

▶️ ISO 9001:2015 - audytor wiodący (IRCA A18007)

Cena

3690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

14 - 18 czerwiec 2021

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

Zgodny ze międzynarodowym standardem IRCA.

Sesja 1 – Rozpoczęcie kursu
Cele kursu i program
Osiągnięcie swoich osobistych celów
Proces oceny uczestnika
Umiejętności i kryteria osiągnięcia
Sesja 2 – Weryfikacja Pakietu Wstępnego

Sesja 3 – Wymagania ISO
ISO 9001: Zadania i Przegląd


Sesja 4 – Wymagania Klauzul Normy ISO 9001

Sesja 5 – Wymagania Klauzul Normy ISO 9001 oraz dowody

Sesja 6 – Role i odpowiedzialności w Audicie

Role i odpowiedzialności Auditorów i Auditorów Wiodących
Wytyczne dla ekspertów


Sesja 7 – Przegląd Procesu Auditu
Potrzeba przeprowadzenia Auditu
Działania przed Auditem
Rozpoczęcie Auditu
Przegląd Etapu 1 i Etapu 2 Auditu
Rekomendacja
Kolejne działania

Sesja 8 – Działania przed Auditem i Zakres
Audit
Działania przed Auditem
Zakres Auditu
Kryteria Auditu
Niezbędne zasoby


Sesja 9 – Etap 1 Auditu
Plan na Etap 1 auditu
SZJ przegląd: kontekst organizacji, ryzyko i inne możliwości / możliwe rozwiązania
Rozmowa z Najwyższym Kierownictwem
Planowanie Etapu 2 Auditu
Metody Auditu


Sesja 10 – Spotkania
Rodzaje spotkań
Spotkanie otwierające – cel i agenda
Odprawa zespołu, przegląd zespołu spotkania w trakcie auditu
Agenda Spotkania zamykającego


Sesja 11 – Proces auditu
ISO 9001 podejście procesowe
Planowanie auditu procesu
Przygotowanie listy kontrolnej pytań dla auditu procesu
Planowanie pobierania próbek


Sesja 12 – Raportowanie Auditu oraz niezgodności
Cel przygotowania raportu z auditu
Niezgodności
Klasyfikacja Niezgodności
Przygotowanie Niezgodności
Raport z auditu – dodatkowa zawartość
Werbalne przedstawienie raportu
Spotkanie zamykające


Sesja 13 – Działania Korygujące i Działania Poauditowe
Działania korygujące
Działania poauditowe – przegląd działań korygujących
Audity kontrolne.


Sesja 14 – Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia auditu
Rozmowa
Pobieranie próbek
Robienie notatek


Sesja 15 – 6 etapów procesu auditu stosowany przez LRQA
6 Etapów procesu auditu
Audit organizacji
Raportowanie auditu w organizacji
ISO 9001 quiz


Sesja 16 – Planowanie działań
Rejestracja auditora w Stowarzyszeniu IRCA


CPD – Ciągłe doskonalenie zawodowe, rozwój auditora

Trener

Uprawniony trener i auditor Lloyd's Register posiadający akredytację IRCA

Profil uczestników
Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń, akredytacja IRCA gwarantuje do 10 uczestników.

Kierownicy ds. Jakości, Inżynierowie Jakości
Auditorzy Wewnętrznni, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie auditów w przedsiębiorstwach swoich lub innych
Osób, które chcą w pełni poznać rolę auditowania i auditora
Każdego, kto pragnie zdobyć kwalifikacje Auditora, które zapewniają wymagania szkoleniowe certyfikacji IRCA

✔️Uwaga: szkolenie dostępne też w formie zamkniętej jako szkolenie stacjonarne lub kurs online, skontaktuj się z nami i spytaj o szczegóły:
mailowo lub telefonicznie: 58 555 75 0303

Forma szkolenia
Pięciodniowe intesywne szkolenie warsztatowe zgodne ze standardem IRCA

Czas trwania
40 godzin (5 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe,
certyfikat IRCA,
przerwy kawowe,
lunch
egzamin
możliwość udziału w egzaminie poprawkowym

Zdobyta wiedza
Umiejętność realizacji audytów wewnętrznych i zewnętrznych
Umiejętność zarządzania grupą audytorów i programem audytów
Pełna wiedza z zakresu wymagań które stawia ISO 9001:2015.

Certyfikaty
Auditor wiodący ISO 9001:2015 IRCA A18007