LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI

więcej szkoleń organizatora

LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI jest firmą doradczo-szkoleniową zajmującą się promowaniem jakości i produktywności KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY: • Przygotowujemy funkcjonalną dokumentację „skrojoną na miarę” dla konkretnego...

Więcej informacji

⏭ DESIGN THINKING

Cena

700,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 listopad 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

Design Thinking - co to jest?

Design Thinking to usystematyzowana metoda (proces) tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb ich użytkowników.
Niby oczywiste. Czy można zaprojektować produkt nie wiedząc czego chce użytkownik produktu?


Założenia metody:
- Koncentracja na użytkowniku – zrozumienie potrzeb
- Multidyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw członków zespołu o różnych umiejętnościach i doświadczeniach
- Eksperymentowanie i testowanie – budowanie prototypów i zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników


PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do metodyki DESIGN THINKING

2. PROCES PROJEKTOWY
wg metody Design thinking
(warsztaty - case stories)

Etpa 1. EMPATYZACJA

Etap 2. DEFINIOWANIE PROBLEMU

Etap 3. GENEROWANIE POMYSŁÓW

Etap 4. BUDOWANIE PROTOTYPÓW

Etap 5. TESTOWANIE

Trener

Doświadczony Manager Jakości & Trener Biznesu

Profil uczestników
Szkolenie jest skierowane do:

- Kierowników projektów
- Inżynierów produktów i procesów oraz zarządzających sprzedażą i marketingiem
- Kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych oraz każdego, kto chce dowiedzieć się, na czym polega istota metodyki Design Thinking w praktyce

Forma szkolenia
ĆWICZENIA GRUPOWE - ĆWICZENIA INDYWIDUALNE - ĆWICZENIA W PARACH - WYKŁAD - SYMULACJA - DYSKUSJA - ANALIZA TEKSTU - CASE STORY - VIDEO CASE STUDY

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Cena

700* zł brutto (0 VAT)/ osoba

*RABATY. Przy zgłoszeniu grupowym dodatkowe rabaty:
- min. 3 osób z firmy: rabat -40 zł/osoba
- min. 4 osób z firmy: rabat -80 zł/ osoba


Rabaty nie łączą się ze zniżką klientowską
Płatność na podstawie faktury pro-forma - tydzień przed szkoleniem


W cenie
- Certyfikat w wersji polsko-angielskiej
- Materiały drukowane + Długopis
- Lunch
- Catering kawowy

Podatnik zwolniony od podatku VAT na podst. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Zdobyta wiedza
- Dzięki poznanym narzędziom metody DT będziesz potrafił efektywnie zarządzać procesem projektowania produktów & usług w organizacji

- Zrozumiesz ideę projektowania stricte pod kątem podstawowego interesariusza - użytkownika

Certyfikaty
DESIGN THINKING Lubuskiego Instytutu Jakości (polsko-angielski)/ po szkoleniu