Baza szkoleń

Baza szkoleń

906 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 261

heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
[{"pm":"","po":"Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy Wymagania normy ISO 45001 z perspektywy audytora wewn\u0119trznego Rodzaje audyt\u00f3w oraz wymagania i obowi\u0105zki audytora wewn\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
21-02-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych - podstawy ISO 13485. Live online
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do ISO 13485 2. Historia i kontekst powstania normy ISO 13485 3. EN ISO 13485 a GMP 4. Zastosowanie wymaga\u0144 normy EN ISO 13485 dla wytw\u00f3rc\u00f3w wyrob\u00f3w medycznych: Postanowienia og\u00f3lne normy Zakre...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 13485
star
22-02-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnetrzny systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych. Live online
[{"pm":"","po":"Dyrektywy medyczne i polskie przepisy wprowadzaj\u0105ce dyrektywy Rejestracja wytw\u00f3rc\u00f3w i wyrob\u00f3w. Odpowiedzialno\u015b\u0107 wytw\u00f3rcy. Nadz\u00f3r rynku Dokumentacja techniczna \u2013 Technical File Wymagania PN-...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 13485
star
23-02-2023
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, BRC, IFS). Live online
[{"pm":"","po":"1. Przypomnienie wymaga\u0144 normy ISO 22000 i standard\u00f3w BRC Food i IFS Food 2. Audytowanie wymaga\u0144 normy ISO 22000 (na podstawie normy ISO 19011): - Zasady prowadzenia audytu - Rodzaje audyt\u00f3w oraz wymagania i ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
27-02-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe informacje dotycz\u0105ce nowego standardu IATF 16949 Wprowadzenie do nowelizacji, informacje og\u00f3lne o nowym standardzie Standard IATF 16949:2016 \u2013 struktura podr\u0119cznika 2. Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IAT...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
star
27-02-2023
icon 1 dzień
icon 849 zł
Dowiedz się więcej
heart 8D/Problem Solving - Rozwiązywanie problemów
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie w temat szkolenia 2. Metodologia rozwi\u0105zywania problem\u00f3w 8D Co to jest metoda 8D i kiedy j\u0105 mo\u017cna stosowa\u0107 D0 \u2013 Przygotowanie do procesu 8D D1 \u2013 Powo\u0142anie zespo\u0142u 8D D2 \u2...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-02-2023
icon 1 dzień
icon 849 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe informacje dotycz\u0105ce standardu IATF 16949 Informacje og\u00f3lne o standardzie Struktura podr\u0119cznika 2. Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami ISO 9001:2015 Podej\u015bcie procesowe, a...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
star
28-02-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia. Live online
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie \u2013 Czym jest SMED? Cechy dobrze zorganizowanego przezbrojenia/przebudowy Inicjowanie i prowadzenie projektu SMED w firmie Straty w przezbrojeniu/przebudowie Zbieranie danych wej\u015bciowych, rejestracja przezbrojenia...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
inne
star
28-02-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart Szkolenie podstawowe BASIC
[{"pm":"","po":"Analiza normy EN ISO 9712 oraz systemu certyfikacji T\u00dcV Rheinland Podstawy fizyczne i zasady stosowania r\u00f3\u017cnych metod bada\u0144 nieniszcz\u0105cych ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem metod najcz\u0119\u015bciej st...
Szkolenia otwarte
inne
star
28-02-2023
icon 11 dni
icon 7872 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją. Live online
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie \u2013 cele szkolenia Strategie i za\u0142o\u017cenia Lean Manufacturing - Historia Lean - Zysk a koszty - Praca grupowa i pro aktywno\u015b\u0107 - Rola lidera \u2013 zarz\u0105dzanie przez dawanie wsparcia - Identyfikac...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
inne
star
01-03-2023
icon 3 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania szczelności LT 1
Szkolenia otwarte
inne
star
03-03-2023
icon 5 dni
icon 5474 zł
Dowiedz się więcej
heart Antykorupcyjny system zarządzania – podstawy ISO 37001
[{"pm":"","po":"Definicje korupcji Regulacje prawne dotycz\u0105ce korupcji Obszary dzia\u0142alno\u015bci najbardziej nara\u017cone na korupcj\u0119 Przegl\u0105d wymaga\u0144 normy ISO 37001 (wprowadzenie, zakres normy, odniesienia normatywne, term...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
inne
star
06-03-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: 1. Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy ISO 22000 z punktu widzenia audytora 2. Audytowanie wymaga\u0144 normy ISO 22000 (na podstawie normy ISO 19011): - Zasady prowadzenia audytu - Rodzaje au...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
06-03-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart AS/EN 9100 rewizja D
[{"pm":"","po":"Og\u00f3lne informacje o normie AS 9100 rev. D Powi\u0105zanie z norm\u0105 ISO 9001:2015 i definicje Kontekst organizacji Podej\u015bcie procesowe Rola pe\u0142nomocnika ds. systemu zarz\u0105dzania i jego usytuowanie w najwy\u017csz...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-03-2023
icon 1 dzień
icon 886 zł
Dowiedz się więcej
heart Techniki doskonalenia jakości
[{"pm":"","po":"Program szkolenia obejmuje nast\u0119puj\u0105ce zagadnienia: 1. Wprowadzenie R\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy metodami a technikami doskonalenia jako\u015bci - klasyczny podzia\u0142 technik 7&7 - metody i techniki w kolejny...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-03-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych - podstawy ISO 13485
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do ISO 13485 2. Historia i kontekst powstania normy ISO 13485 3. EN ISO 13485 a GMP 4. Zastosowanie wymaga\u0144 normy EN ISO 13485 dla wytw\u00f3rc\u00f3w wyrob\u00f3w medycznych: Postanowienia og\u00f3lne normy Zakre...
Szkolenia otwarte
ISO 13485
star
06-03-2023
icon 1 dzień
icon 1046 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania penetracyjne PT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne i chemiczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Systemy badawcze w badaniach penetracyjnych...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-03-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001. Live online
[{"pm":"","po":"Zarz\u0105dzanie procesem Rodzina norm serii ISO 9000 Wymagania normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 \u2013 zmiany w wymaganiach normy Dokumentacja systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 Narz\u0119dzia doskonalenia i sterowania ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
07-03-2023
icon 4 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnetrzny systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych
[{"pm":"","po":"Dyrektywy medyczne i polskie przepisy wprowadzaj\u0105ce dyrektywy Rejestracja wytw\u00f3rc\u00f3w i wyrob\u00f3w. Odpowiedzialno\u015b\u0107 wytw\u00f3rcy. Nadz\u00f3r rynku Dokumentacja techniczna \u2013 Technical File Wymagania PN-...
Szkolenia otwarte
ISO 13485
star
07-03-2023
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart 8D/Problem Solving - Rozwiązywanie problemów. Live online
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie w temat szkolenia 2. Metodologia rozwi\u0105zywania problem\u00f3w 8D Co to jest metoda 8D i kiedy j\u0105 mo\u017cna stosowa\u0107 D0 \u2013 Przygotowanie do procesu 8D D1 \u2013 Powo\u0142anie zespo\u0142u 8D D2 \u2...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
08-03-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right