Baza szkoleń

Baza szkoleń

906 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 261

heart System HACCP wg normy ISO 22000 - podstawy
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem \u017cywno\u015bci 2. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpiecze\u0144stwa zdrowotnego \u017cywno\u015bci w Polsce i UE 3. System HACCP jako system za...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
07-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania energią - podstawy ISO 50001. Live online
[{"pm":"","po":"Geneza normy ISO 50001 - Powody oszcz\u0119dzania i prawid\u0142owego gospodarowania energi\u0105 - Podstawowe \u017ar\u00f3d\u0142a energii odnawialnej - Podstawowe metody oszcz\u0119dzania energii - Przegl\u0105d energety...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
08-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: 1. Om\u00f3wienie wymaga\u0144 normy ISO 22000 z punktu widzenia audytora 2. Audytowanie wymaga\u0144 normy ISO 22000 (na podstawie normy ISO 19011): - Zasady prowadzenia audytu - Rodzaje au...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
08-02-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Zarz\u0105dzanie ryzykiem w podej\u015bciu procesowym - Struktur\u0119 i wymagania normy ISO 27001 - Przegl\u0105d ISO 27001 z punktu widzenia audytora - Planowanie, przygotowanie i prowad...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 27001
star
09-02-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 50001 Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania energi\u0105 wed\u0142ug normy ISO 50001 Rol\u0119 audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w systemie wed\u0142...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 50001
inne
star
09-02-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart KAIZEN – Program ciągłego doskonalenia
[{"pm":"","po":"Rola lidera w podej\u015bciu Lean do produkcji Gemba Kaizen \u2013 doskonalenie \u015brodowiska pracy i jego narz\u0119dzia Niezb\u0119dne warunki do wprowadzenia filozofii Kaizen System sugestii indywidualnych \u2013 om\u00f3wienie i...
Szkolenia otwarte
Lean
Six Sigma
inne
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 1046 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard BRC Food (wersja 8)
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe definicje, poj\u0119cie BRC, dost\u0119p do BRC Directory, BRC participate 2. Strefy ryzyka, m.in. wysokie ryzyko, wysoka ostro\u017cno\u015b\u0107, niskie ryzyko, itd. 3. Wymagania fundamentalne, m.in.: audyty wewn\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
BRC
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania środowiskowego - podstawy ISO 14001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce funkcjonowania systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Podstawy poprawnie funkcjonuj\u0105cego systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Przybl...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Food Defense – Obrona żywności. Live online
[{"pm":"","po":"1. Przyczyny opracowania i wdro\u017cenia dzia\u0142a\u0144 w zakresie Food Defense 2. Przypadki celowego ska\u017cenia produkt\u00f3w \u017cywno\u015bciowych 3. Ocena ryzyka nara\u017cenia przedsi\u0119biorstwa na atak dla: wyrobu, l...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
13-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narz\u0105du wzroku Korozja materia\u0142\u00f3w Charakterystyka sprz\u0119tu do...
Szkolenia otwarte
inne
star
13-02-2023
icon 5 dni
icon 3567 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 14001 - Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego wed\u0142ug normy ISO 14001 - Rol\u0119 audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w syste...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
14-02-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Food Fraud – Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności. Live online
[{"pm":"","po":"Food defence, Food fraud, EMA (Economically motivated adulteration) \u2013 zrozumie\u0107 podobie\u0144stwa i r\u00f3\u017cnice Najcz\u0119\u015bciej zafa\u0142szowane produkty spo\u017cywcze Rodzaje zafa\u0142szowa\u0144 Wymagania B...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
14-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe informacje dotycz\u0105ce nowego standardu IATF 16949 -Wprowadzenie do nowelizacji, informacje og\u00f3lne o nowym standardzie -Standard IATF 16949:2016 \u2013 struktura podr\u0119cznika Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 169...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
IATF 16949
star
15-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe informacje dotycz\u0105ce nowego standardu IATF 16949 -Wprowadzenie do nowelizacji, informacje og\u00f3lne o nowym standardzie -Standard IATF 16949:2016 \u2013 struktura podr\u0119cznika Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 169...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
IATF 16949
star
15-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny IATF 16949. Live online
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe informacje dotycz\u0105ce standardu IATF 16949 Informacje og\u00f3lne o standardzie Struktura podr\u0119cznika 2. Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami ISO 9001:2015 Podej\u015bcie procesowe, a...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
IATF 16949
inne
star
16-02-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania. Live online
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe zasady zintegrowanych system\u00f3w zarz\u0105dzania Podstawowe aspekty zintegrowanych system\u00f3w zarz\u0105dzania Podstawowe przepisy prawne odnosz\u0105ce si\u0119 do system\u00f3w zarz\u0105dzania Om\u...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
20-02-2023
icon 3 dni
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy ISO 45001
[{"pm":"","po":"Geneza, korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z wdro\u017cenia systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy Poj\u0119cia i definicje zwi\u0105zane z systemem zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy Str...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
20-02-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt/audytor wewnętrzny procesu produkcyjnego wg VDA 6.3. Live online
[{"pm":"","po":"1. Cel i zakres specyfikacji VDA 6.3 2. Powi\u0105zanie pomi\u0119dzy audytem systemu, procesu i wyrobu ustalenia do audytu procesu - Zadanie - Proces ci\u0105g\u0142ej poprawy - Przegl\u0105d systemu jako\u015bci - Planowe audyty pro...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
IATF 16949
inne
star
20-02-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania prądami wirowymi ET 1
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga defektoskopu wiropr\u0105dowego Kontrola a...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-02-2023
icon 6 dni
icon 5843 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania prądami wirowymi ET (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga defektoskopu wiropr\u0105dowego Kontrola a...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-02-2023
icon 10 dni
icon 7134 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right