Baza szkoleń

Baza szkoleń

1394 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 112

heart Audytor wewnetrzny systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych. Live online
Moduł ``: Dyrektywy medyczne i polskie przepisy wprowadzające dyrektywy Rejestracja wytwórców i wyrobów. Odpowiedzialność wytwórcy. Nadzór rynku Dokumentacja techniczna – Technical File Wymagania PN-EN ISO 13485 Wymagania wobec audytorów Zarządz...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 13485
star
02-06-2022
icon 2 dni
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Food Fraud – Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności. Live online
Moduł ``: Food defence, Food fraud, EMA (Economically motivated adulteration) – zrozumieć podobieństwa i różnice Najczęściej zafałszowane produkty spożywcze Rodzaje zafałszowań Wymagania BRC, IFS i sieci handlowych w zakresie przeciwdziałania za...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
03-06-2022
icon 1 dzień
icon 406 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025. Live online
Moduł ``: Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Wprowadzenie do systemu zarządzania w laboratorium według wymagań normy PN - EN ISO/IEC 17025 - ISO 17025 - wymagania dotyczące zarządzania - ISO 17025 - wymagania techniczne - Audytowan...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 17025
inne
star
06-06-2022
icon 2 dni
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard IFS Food. Live online
Moduł ``: Podstawowe definicje, pojęcie IFS Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP Elementy systemu zarządzania jakością ISO 9001 Podstawowe wymagania IFS Specyficzne wym...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
IFS
star
06-06-2022
icon 1 dzień
icon 406 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 (drugiej strony)
Moduł ``: Prezentacja podstaw normy ISO 9001:2015 Omówienie podstawowych różnic w podejściu do systemu zarządzania jakością wynikających z nowej normy ISO 9001:2015 Rodzaje auditów oraz wymagania i obowiązkami auditora wewnętrznego Proces przygoto...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
06-06-2022
icon 2 dni
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT (1+2)
Moduł ``: Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narządu wzroku Korozja materiałów Charakterystyka sprzętu do badań Endoskopia przemysłowa ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-06-2022
icon 5 dni
icon 3506 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
Moduł ``: Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprzętu do badań Obsługa aparatury badawczej Techniki oraz etapy badania magnetyczno-proszkow...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-06-2022
icon 5 dni
icon 3506 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE. Live online
Moduł ``: Charakterystyka Nowego Podejścia - Co to jest Nowe Podejście i czego dotyczy - Europejski Obszar Gospodarczy - Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku na terenie EOG - Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i ich odpowiednik...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
06-06-2022
icon 3 dni
icon 2028 zł
Dowiedz się więcej
heart Ocena powłok po badaniach w komorze solnej: ISO 4628 oraz metody oparte na cyfrowej obróbce obrazu
Moduł `Ocena próbek przed starzeniem`: Ocena wizualna pod kątem występowania wad powłok Ocena szczelności powłok poroskopem niskonapięciowym wg ISO 29601 Ocena szczelności powłok poroskopem wysokonapięciowym wg ISO 29601 i ASTM D 5162 Ocena rezyst...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-06-2022
icon 1 dzień
icon 1661 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i audytor wewnętrzny ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090. Live online
Moduł ``: 1. Wymagania formalne - Wymagania dotyczące ZKP - System nadzoru rynku wyrobów budowlanych - Oznakowanie CE wyrobu , deklaracje właściwości użytkowych - Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - Wymagania Jednostki ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-06-2022
icon 3 dni
icon 2829 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard BRC Food (wersja 8). Live online
Moduł ``: 1. Podstawowe definicje, pojęcie BRC, dostęp do BRC Directory, BRC participate 2. Strefy ryzyka, m.in. wysokie ryzyko, wysoka ostrożność, niskie ryzyko, itd. 3. Wymagania fundamentalne, m.in.: audyty wewnętrzne i działania korygujące, u...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
star
07-06-2022
icon 1 dzień
icon 406 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania przyspieszone – odporność materiałów na UV
Moduł ``: Część teoretyczna Degradacja tworzyw pod wpływem UV - mechanizmy degradacji - czynniki wpływające na szybkość degradacji - podatność wybranych materiałów Ocena utraty cech użytkowych powłok i materiałów polimerowych - utrata połysku ...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-06-2022
icon 1 dzień
icon 1661 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001. Live online
Moduł ``: Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością w konwencji norm ISO Rys historyczny oraz rozwój norm ISO serii 9000 7 zasad zarządzania jakością Wymagania normy ISO 9001 Podejście procesowe Metody utrzymania i doskonalenia systemów ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
08-06-2022
icon 1 dzień
icon 456 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard BRC GS PM. Live online
Moduł ``: Podstawowe definicje, pojęcie BRC IOP Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością Powiązania z systemem HACCP Elementy systemu zarządzania jakością ISO 9001 Podstawowe wymagania BRC IOP Specyf...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
star
08-06-2022
icon 1 dzień
icon 406 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania radiograficzne RT 3
Moduł ``: Przypomnienie zagadnień teoretycznych w zakresie szkolenia RT 2 Pogłębienie wiedzy objętej programem szkolenia dla stopnia 2 Studium kompleksowego rozwiązania przykładu zadania badawczego Redagowanie procedur badania Praca z normami i p...
Szkolenia otwarte
inne
star
08-06-2022
icon 6 dni
icon 8549 zł
Dowiedz się więcej
heart Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego
Moduł ``: Wprowadzenie do dyrektyw i norm Obowiązki producenta maszyn Maszyna bezpieczna Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego Bezpieczeństwo funkcjonalne wg PN EN 62061 (SIL) Bezpieczeństwo funkcjonalne wg PN EN ISO 13849 (PL) Bezpieczeństwo ...
Szkolenia otwarte
inne
star
08-06-2022
icon 2 dni
icon 1661 zł
Dowiedz się więcej
heart Farby proszkowe dla zastosowań zewnętrznych, dobór systemów pod kategorie korozyjności i okres użytkowania
Moduł `Część teoretyczna`: Dobre i złe przykłady zastosowania powłok proszkowych na zewnątrz – studium przypadku Omówienie czynników korozyjnych istotnych dla powłok proszkowych Typy powłok proszkowych ze względu na rodzaj spoiwa Przygotowanie pod...
Szkolenia otwarte
inne
star
08-06-2022
icon 1 dzień
icon 1661 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Live online
Moduł ``: 1. Przypomnienie wymagań normy ISO 9001 2. Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora wewnętrznego 3. Proces przygotowania audytu wraz z ćwiczeniami 4. Proces przeprowadzania audytu wraz z ćwiczeniami 5. Proces raportowania aud...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
09-06-2022
icon 2 dni
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Wyszukiwanie zamienników dla stalowych materiałów produkcyjnych
Moduł ``: Gatunki stali Właściwości mechaniczne stali i metody ich badania Wpływ różnych pierwiastków na właściwości stali Systemy oznaczania stali Znajdowanie zamienników dla różnych gatunków stali z wykorzystaniem norm materiałowych i dokumentó...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-06-2022
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek techniczny i metrologia warsztatowa
Moduł ``: Symbole i oznaczenie stosowane podczas wymiarowania Przekroje i widoki w rysunku technicznym Mapa rysunku technicznego Charakterystyki specjalne na rysunku Tolerancje geometryczne - klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych Om...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-06-2022
icon 2 dni
icon 1661 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right