Baza szkoleń

Baza szkoleń

906 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 261

heart Badania wizualne VT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narz\u0105du wzroku Korozja materia\u0142\u00f3w Charakterystyka sprz\u0119tu do...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-01-2023
icon 5 dni
icon 3567 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Live online
[{"pm":"","po":"Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 14001 Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego wed\u0142ug normy ISO 14001 Rola audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w systemie wed\u0142ug normy ISO 14001 Wytyczne dotycz\u0105ce...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
10-01-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001
[{"pm":"","po":"Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 w konwencji norm ISO Rys historyczny oraz rozw\u00f3j norm ISO serii 9000 7 zasad zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 Wymagania normy ISO 9001 Podej\u015bcie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
16-01-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania penetracyjne PT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne i chemiczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Systemy badawcze w badaniach penetracyjnych...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-01-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Przypomnienie wymaga\u0144 normy ISO 9001 Rodzaje audyt\u00f3w oraz wymagania i obowi\u0105zki audytora wewn\u0119trznego Proces przygotowania audytu wraz z \u0107wiczeniami Proces przeprowa...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
17-01-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy ISO 45001. Live online
[{"pm":"","po":"Geneza, korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z wdro\u017cenia systemu zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy Poj\u0119cia i definicje zwi\u0105zane z systemem zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy Str...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 45001
inne
star
23-01-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narz\u0105du wzroku Korozja materia\u0142\u00f3w Charakterystyka sprz\u0119tu do...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-01-2023
icon 5 dni
icon 3567 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki oraz etapy ba...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-01-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. Live online
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania bezpiecze\u0144stwem i higien\u0105 pracy 2. Wymagania normy ISO 45001 z perspektywy audytora wewn\u0119trznego 3. Rodzaje audyt\u00f3w oraz wymagania i obowi\u0105zki audytor...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 45001
star
24-01-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart 5S – efektywna organizacja środowiska pracy. Live online
[{"pm":"","po":"Filozofia Lean Manufacturing \u2013 wprowadzenie do filozofii szczup\u0142ego zarz\u0105dzania. Cele, efekty, narz\u0119dzia 7 strat - prezentacja 7 strat na przyk\u0142adach z innych firm 5S \u2013 wprowadzenie i zarys og\u00f3lny 5S...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
inne
star
27-01-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 w konwencji norm ISO Rys historyczny oraz rozw\u00f3j norm ISO serii 9000 7 zasad zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 Wymagania normy ISO 9001 Podej\u015bcie p...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
30-01-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Live online
[{"pm":"","po":"1. Przypomnienie wymaga\u0144 normy ISO 9001 2. Rodzaje audyt\u00f3w oraz wymagania i obowi\u0105zki audytora wewn\u0119trznego 3. Proces przygotowania audytu wraz z \u0107wiczeniami 4. Proces przeprowadzania audytu wraz z \u0107wicze...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
31-01-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart System FSSC 22000 wersja 5.1. Producenci żywności. Live online
[{"pm":"","po":"Przypomnienie najwa\u017cniejszych wymaga\u0144 dotycz\u0105cych bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci Geneza norm serii ISO 22000 oraz schematu FSSC 22000 \u2013 powi\u0105zanie z GFSI Programy wst\u0119pne wg ISO/TS 22002-1, w tym ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
01-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Wprowadzenie do systemu zarz\u0105dzania w laboratorium wed\u0142ug wymaga\u0144 normy PN - EN ISO/IEC 17025 - ISO 17025 - wymagania dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania - ISO 17025 - wymagani...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 17025
inne
star
02-02-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA - Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad. Live online
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie do FMEA FMEA \u2013 systematyczne odkrywanie wad (DFMEA i PFMEA) Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce ze stosowania FMEA Przebieg FMEA (burza m\u00f3zg\u00f3w, diagram Ishigawy) Dokumentacja FMEA \u0106wiczenie \u2013 Tworzenie ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
FMEA
star
02-02-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart System FSSC 22000 wersja 5.1. Producenci opakowań. Live online
[{"pm":"","po":"Przypomnienie najwa\u017cniejszych wymaga\u0144 dotycz\u0105cych bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci Geneza Norm serii ISO 22000 oraz schematu FSSC 22000 \u2013 powi\u0105zanie z GFSI Programy wst\u0119pne wg ISO/TS 22002-4, w tym ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
02-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad wg AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition wyd. czerwiec 2019
[{"pm":"","po":"Co to jest FMEA i dlaczego jest stosowane? Historia wsp\u00f3lnego podej\u015bcia AIAG i VDA do analizy FMEA G\u0142\u00f3wne zmiany w por\u00f3wnaniu do poprzednich wyda\u0144 podr\u0119cznika Om\u00f3wienie podstawowych rodzaj\u00f3...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
FMEA
star
06-02-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt u dostawcy jako narzędzie skutecznego nadzoru. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: * definicj\u0119 audytu * zasadno\u015b\u0107 wykonywania audyt\u00f3w drugiej strony * om\u00f3wienie kryteri\u00f3w audytu, jako \u017ar\u00f3d\u0142a wymaga\u0144 * uzasadnienie prowadzen...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
06-02-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki oraz etapy ba...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-02-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania ultradźwiękowe UT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki badania ultra...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-02-2023
icon 15 dni
icon 8795 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right