Baza szkoleń

Baza szkoleń

1108 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 200

heart Rysunek techniczny i metrologia warsztatowa
[{"pm":"","po":"Symbole i oznaczenie stosowane podczas wymiarowania Przekroje i widoki w rysunku technicznym Mapa rysunku technicznego Charakterystyki specjalne na rysunku Tolerancje geometryczne - klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych O...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-10-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją. Live online
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie \u2013 cele szkolenia Strategie i za\u0142o\u017cenia Lean Manufacturing - Historia Lean - Zysk a koszty - Praca grupowa i pro aktywno\u015b\u0107 - Rola lidera \u2013 zarz\u0105dzanie przez dawanie wsparcia - Identyfikac...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
inne
star
02-10-2023
icon 3 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Wprowadzenie do systemu zarz\u0105dzania w laboratorium wed\u0142ug wymaga\u0144 normy PN - EN ISO/IEC 17025 - ISO 17025 - wymagania dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania - ISO 17025 - wymagani...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 17025
inne
star
02-10-2023
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania środowiskowego - podstawy ISO 14001. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce funkcjonowania systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Podstawy poprawnie funkcjonuj\u0105cego systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Przybl...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
02-10-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia. Live online
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie \u2013 Czym jest SMED? Cechy dobrze zorganizowanego przezbrojenia/przebudowy Inicjowanie i prowadzenie projektu SMED w firmie Straty w przezbrojeniu/przebudowie Zbieranie danych wej\u015bciowych, rejestracja przezbrojenia...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
inne
star
02-10-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart MDSAP – Medical Device Single Audit Program. Live online
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p do MDSAP a. Procedury, materia\u0142y szkoleniowe 2.Procesy MDSAP a. Zarz\u0105dzanie b. Dopuszczenie do obrotu c. Pomiary, analiza i kontrola d. Zdarzenia niepo\u017c\u0105dane, notatki doradcze e. Projektowanie i rozw...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 13485
star
02-10-2023
icon 2 dni
icon 1956 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Live online
[{"pm":"","po":"Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 14001 Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego wed\u0142ug normy ISO 14001 Rola audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w systemie wed\u0142ug normy ISO 14001 Wytyczne dotycz\u0105ce...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
03-10-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP, PPAP
[{"pm":"","po":"Cz\u0119\u015b\u0107 I APQP \u2013 zaawansowane planowanie jako\u015bci wyrobu jako wst\u0119p do procedury zatwierdzania wyrobu PPAP Wprowadzenie do obligatoryjnych narz\u0119dzi stosowanych w automotive APQP \u2013 zaawansowane pla...
Szkolenia otwarte
PPAP, APQP
star
03-10-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA - Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie do FMEA FMEA \u2013 systematyczne odkrywanie wad (DFMEA i PFMEA) Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce ze stosowania FMEA Przebieg FMEA (burza m\u00f3zg\u00f3w, diagram Ishigawy) Dokumentacja FMEA \u0106wiczenie \u2013 Tworzenie ...
Szkolenia otwarte
FMEA
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek techniczny
[{"pm":"","po":"Podstawy i rodzaje rysunku technicznego w technice Rodzaje i zastosowanie linii rysunkowych Konstrukcje geometryczne Rzutowanie metod\u0105 europejsk\u0105 i ameryka\u0144sk\u0105 Wymiarowanie Przekroje i p\u00f3\u0142widoki-p\u00f3\u...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-10-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, BRC, IFS). Live online
[{"pm":"","po":"1. Przypomnienie wymaga\u0144 normy ISO 22000 i standard\u00f3w BRC Food i IFS Food 2. Audytowanie wymaga\u0144 normy ISO 22000 (na podstawie normy ISO 19011): - Zasady prowadzenia audytu - Rodzaje audyt\u00f3w oraz wymagania i ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
05-10-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania penetracyjne PT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne i chemiczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Systemy badawcze w badaniach penetracyjnych...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-10-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart Bezpieczeństwo pracy w środowisku zagrożonym wybuchem wg wymagań dyrektywy ATEX
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia i definicje oraz ich praktyczne zastosowanie 2. Dyrektywa ATEX 114 i 153 w praktyce 3. Klasyfikacja stref zagro\u017cenia wybuchem w odniesieniu do \u017ar\u00f3d\u0142a emisji substancji 4. Zasady prowadzen...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-10-2023
icon 1 dzień
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania. Live online
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe zasady zintegrowanych system\u00f3w zarz\u0105dzania Podstawowe aspekty zintegrowanych system\u00f3w zarz\u0105dzania Podstawowe przepisy prawne odnosz\u0105ce si\u0119 do system\u00f3w zarz\u0105dzania Om\u...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
09-10-2023
icon 3 dni
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart Certyfikowany Koordynator Lean
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I Wprowadzenie \u2013 cele szkolenia Strategie i za\u0142o\u017cenia Lean Manufacturing Identyfikacja strat Narz\u0119dzia Lean Manufacturing Etapy wdro\u017cenia Lean - Gra symulacyjna \u2013 cz\u0119\u015b\u0107 I (symula...
Szkolenia otwarte
Six Sigma
inne
star
10-10-2023
icon 4 dni
icon 4490 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania \u015brodowiskiem Rys historyczny oraz rozw\u00f3j norm ISO serii 14001 Aspekty i wp\u0142ywy \u015brodowiskowe Wymagania normy ISO 14001:2004 w punktu widzenia pe\u0142nomocnik...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
11-10-2023
icon 3 dni
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart Six Sigma White Belt. Live online
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 pierwszy: Filozofia i Koncepcje 1. Wprowadzenie do Six Sigma Filozofia Six Sigma Y=f(x) jako podstawowy model ci\u0105g\u0142ego doskonalenia Struktura w Six Sigma Modele PDSA & DMAIC Modele wdra\u017cania Praca zespo\u0142...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Lean
Six Sigma
star
12-10-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych. Live online
[{"pm":"","po":"Dyrektywy medyczne i polskie przepisy wprowadzaj\u0105ce dyrektywy Rejestracja wytw\u00f3rc\u00f3w i wyrob\u00f3w. Odpowiedzialno\u015b\u0107 wytw\u00f3rcy. Nadz\u00f3r rynku Klasyfikacja wyrob\u00f3w medycznych Wymagania zasadnicze i...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 13485
star
12-10-2023
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania penetracyjne PT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne i chemiczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Systemy badawcze w badaniach penetracyjnych...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-10-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania ultradźwiękowe UT 2
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki badania ultra...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-10-2023
icon 10 dni
icon 6519 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right