Baza szkoleń

Baza szkoleń

906 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 261

heart Badania radiograficzne RT 3
Moduł ``: Przypomnienie zagadnień teoretycznych w zakresie szkolenia RT 2 Pogłębienie wiedzy objętej programem szkolenia dla stopnia 2 Studium kompleksowego rozwiązania przykładu zadania badawczego Redagowanie procedur badania Praca z normami i p...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-12-2022
icon 6 dni
icon 8549 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 (drugiej strony)
Moduł ``: Prezentacja podstaw normy ISO 9001:2015 Omówienie podstawowych różnic w podejściu do systemu zarządzania jakością wynikających z nowej normy ISO 9001:2015 Rodzaje auditów oraz wymagania i obowiązkami auditora wewnętrznego Proces przygoto...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
08-12-2022
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025. Live online
Moduł ``: Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Wprowadzenie do systemu zarządzania w laboratorium według wymagań normy PN - EN ISO/IEC 17025 - ISO 17025 - wymagania dotyczące zarządzania - ISO 17025 - wymagania techniczne - Audytowan...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 17025
inne
star
08-12-2022
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart 8D/Problem Solving - Rozwiązywanie problemów. Live online
Moduł ``: 1. Wprowadzenie w temat szkolenia 2. Metodologia rozwiązywania problemów 8D Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować D0 – Przygotowanie do procesu 8D D1 – Powołanie zespołu 8D D2 – Opis problemu D3 – Wprowadzenie tymczasowych ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
09-12-2022
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart MDSAP – Medical Device Single Audit Program
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p do MDSAP a. Procedury, materia\u0142y szkoleniowe 2.Procesy MDSAP a. Zarz\u0105dzanie b. Dopuszczenie do obrotu c. Pomiary, analiza i kontrola d. Zdarzenia niepo\u017c\u0105dane, notatki doradcze e. Projektowanie i rozw...
Szkolenia otwarte
ISO 13485
star
09-12-2022
icon 1 dzień
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT (1+2)
Moduł ``: Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narządu wzroku Korozja materiałów Charakterystyka sprzętu do badań Endoskopia przemysłowa ...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-12-2022
icon 5 dni
icon 3506 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich
Moduł ``: Rozpoczęcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych Wstęp - Podstawy korozji stali - Rodzaje i mechanizmy powstawania korozji Metody przygotowania powierzchni - Wady i zalety poszczególnych metod - Omówienie norm dotyczących przy...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-12-2022
icon 3 dni
icon 2706 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler jakości w przemyśle – umiejętności interpersonalne Live online
Moduł ``: 1. „By chciało mi się chcieć” - rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę innych. Doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności. Zmiany zaczynamy od siebie - podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu. Zmiana nastawienia ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
star
12-12-2022
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania. Live online
Moduł ``: 1. Podstawowe zasady zintegrowanych systemów zarządzania Podstawowe aspekty zintegrowanych systemów zarządzania Podstawowe przepisy prawne odnoszące się do systemów zarządzania Omówienie zasad zintegrowanych systemów zarząd...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
12-12-2022
icon 3 dni
icon 1845 zł
Dowiedz się więcej
heart Certyfikowany Koordynator Lean
Moduł ``: Dzień I Wprowadzenie – cele szkolenia Strategie i założenia Lean Manufacturing Identyfikacja strat Narzędzia Lean Manufacturing Etapy wdrożenia Lean - Gra symulacyjna – część I (symulacja tradycyjnego procesu produkcyjnego, z jego wad...
Szkolenia otwarte
Six Sigma
inne
star
12-12-2022
icon 4 dni
icon 4490 zł
Dowiedz się więcej
heart Recertyfikacja – Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich
Moduł ``: Kontrola i ocena przygotowania powierzchni – testy i badania -ćwiczenia praktyczne; dokumentowanie wyników Kontrola i ocena powłoki malarskiej – testy i badania- ćwiczenia praktyczne; dokumentowanie wyników Wymagania i zapisy normy EN 109...
Szkolenia otwarte
inne
star
14-12-2022
icon 1 dzień
icon 1046 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe informacje dotycz\u0105ce nowego standardu IATF 16949 -Wprowadzenie do nowelizacji, informacje og\u00f3lne o nowym standardzie -Standard IATF 16949:2016 \u2013 struktura podr\u0119cznika Om\u00f3wienie wymaga\u0144 IATF 169...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
IATF 16949
star
14-12-2022
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad wg AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition wyd. czerwiec 2019
Moduł ``: Co to jest FMEA i dlaczego jest stosowane? Historia wspólnego podejścia AIAG i VDA do analizy FMEA Główne zmiany w porównaniu do poprzednich wydań podręcznika Omówienie podstawowych rodzajów FMEA: - FMEA projektu - FMEA procesu ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
FMEA
star
15-12-2022
icon 2 dni
icon 1538 zł
Dowiedz się więcej
heart Certyfikowany malarz konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych
Moduł ``: Dzień I - Część teoretyczna (Zabrze) Podstawy korozji Przyczyny korozji i i metody ochrony przed korozją Klasyfikacja farb; sposoby utwardzania , przygotowanie do aplikacji, karty techniczne wyrobów malarskich – teoria i ćwiczenia prakty...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-12-2022
icon 2 dni
icon 2645 zł
Dowiedz się więcej
heart Antykorupcyjny system zarządzania – podstawy ISO 37001
Moduł ``: Definicje korupcji Regulacje prawne dotyczące korupcji Obszary działalności najbardziej narażone na korupcję Przegląd wymagań normy ISO 37001 (wprowadzenie, zakres normy, odniesienia normatywne, terminy i definicje, kontekst organizacji,...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
inne
star
19-12-2022
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Metrologia długości i kąta
Moduł ``: Szkolenie składa się z dwóch części. W trakcie pierwszej uczestnicy zdobywają podstawowe kwalifikacje metrologii ogólnej i analizy błędów pomiaru, prawidłowego prowadzenia pomiarów i zapisywania wyników pomiarów, interpretacji wyników wr...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-12-2022
icon 2 dni
icon 1661 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek techniczny w spawalnictwie
Moduł ``: Uproszczone przedstawianie połączeń spawanych Umowne przedstawianie połączeń spawanych Umowne przedstawianie połączeń lutowanych i zgrzewanych Położenie znaku spoiny względem linii odniesienia Wymiarowanie spoin Oznaczenia uzupełniając...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-12-2022
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny antykorupcyjnego systemu zarządzania ISO 37001
Moduł ``: Definicje korupcji Regulacje prawne dotyczące korupcji Obszary działalności najbardziej narażone na korupcję Przegląd wymagań normy ISO 37001 (wprowadzenie, zakres normy, odniesienia normatywne, terminy i definicje, kontekst organizacji,...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
inne
star
20-12-2022
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania środowiskowego - podstawy ISO 14001. Live online
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce funkcjonowania systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Podstawy poprawnie funkcjonuj\u0105cego systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Przybl...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
09-01-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania ultradźwiękowe UT 1
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki badania ultra...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-01-2023
icon 10 dni
icon 4982 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right