Baza szkoleń

Baza szkoleń

1394 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 112

heart Kontroler jakości w przemyśle – umiejętności interpersonalne Live online
Moduł ``: 1. „By chciało mi się chcieć” - rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę innych. Doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności. Zmiany zaczynamy od siebie - podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu. Zmiana nastawienia ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
star
18-05-2022
icon 2 dni
icon 1218 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, BRC, IFS). Live online
Moduł ``: 1. Przypomnienie wymagań normy ISO 22000 i standardów BRC Food i IFS Food 2. Audytowanie wymagań normy ISO 22000 (na podstawie normy ISO 19011): - Zasady prowadzenia audytu - Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
19-05-2022
icon 4 dni
icon 784 zł
Dowiedz się więcej
heart Six Sigma White Belt. Live online
Moduł ``: Dzień pierwszy: Filozofia i Koncepcje 1. Wprowadzenie do Six Sigma Filozofia Six Sigma Y=f(x) jako podstawowy model ciągłego doskonalenia Struktura w Six Sigma Modele PDSA & DMAIC Modele wdrażania Praca zespołowa 2. Rozważania pro...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
star
19-05-2022
icon 2 dni
icon 1218 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek izometryczny
Moduł ``: Istota rzutowania izometrycznego Uproszczone przedstawienie rurociągu na rysunku technicznym Rzutowanie izometryczne rurociągu zgodnie z normą PN-EN ISO 6412 Wybrane symbole graficzne elementów rurociągu Ćwiczenia praktyczne z czytania ...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-05-2022
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 (trzeciej strony)
Moduł ``: Prezentacja wymagań normy ISO 9001:2015 Omówienie podstawowych podejść do systemu zarządzania jakością wynikających z nowej normy ISO 9001:2015 Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązkami audytora wewnętrznego Proces przygotowania audyt...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
23-05-2022
icon 5 dni
icon 4305 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania
Moduł ``: 1. Podstawowe zasady zintegrowanych systemów zarządzania Podstawowe aspekty zintegrowanych systemów zarządzania Podstawowe przepisy prawne odnoszące się do systemów zarządzania Omówienie zasad zintegrowanych systemów zarząd...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
23-05-2022
icon 3 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania środowiskowego - podstawy ISO 14001. Live online
Moduł ``: Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego Podstawy poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego Przybliżenie normy ISO 14001, omówienie zał...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
23-05-2022
icon 1 dzień
icon 456 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT (1+2)
Moduł ``: Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narządu wzroku Korozja materiałów Charakterystyka sprzętu do badań Endoskopia przemysłowa ...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-05-2022
icon 5 dni
icon 3506 zł
Dowiedz się więcej
heart Zakładowa kontrola produkcji wg normy EN 1090
Moduł ``: Przygotowanie zakładu do wdrożenia i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wg normy EN 1090 – warsztat szkoleniowy 1. Norma EN 1090 – treść, zakres obowiązywania, harmonizacja Dyrektywa 89/106/EWG. Wprowadzenie Dyrektywy 89/106/EWG...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-05-2022
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Live online
Moduł ``: Założenia i wymagania normy ISO 14001 Omówienie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 Rola audytów wewnętrznych w systemie według normy ISO 14001 Wytyczne dotyczące audytowania wg ISO 19011 Definicje, kwalifikacje au...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
24-05-2022
icon 2 dni
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Grubość powłok na metalach: metody pomiaru, wymagania, ograniczenia, normy. Live online
Moduł ``: 1. Rodzaje podłoży Stale Węglowa Austenityczna Dupleksowa Metale nieżelazne Aluminium Cynk Podłoża porowate 2. Rodzaje powłok Organiczne Nieorganiczne Metalowe Tlenkowe Cienkie Grube Kompozytowe Proszkowe 3. Omówienie ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
24-05-2022
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart 5S – efektywna organizacja środowiska pracy. Live online
Moduł ``: Filozofia Lean Manufacturing – wprowadzenie do filozofii szczupłego zarządzania. Cele, efekty, narzędzia 7 strat - prezentacja 7 strat na przykładach z innych firm 5S – wprowadzenie i zarys ogólny 5S – jako projekt usprawniający prace w ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
inne
star
26-05-2022
icon 1 dzień
icon 702 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania ultradźwiękowe UT 3
Moduł ``: Przypomnienie zagadnień teoretycznych w zakresie szkolenia UT 2. Pogłębienie wiedzy objętej programem szkolenia dla stopnia 2 Studium kompleksowego rozwiązania przykładu zadania badawczego Redagowanie procedur badania Praca z normami i ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
FMEA
inne
star
26-05-2022
icon 6 dni
icon 8733 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016
Moduł ``: 1. Podstawowe informacje dotyczące nowego standardu IATF 16949 Wprowadzenie do nowelizacji, informacje ogólne o nowym standardzie Standard IATF 16949:2016 – struktura podręcznika 2. Omówienie wymagań IATF 16949:2016 Kontekst organiza...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
star
30-05-2022
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy ISO 45001. Live online
Moduł ``: Geneza, korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Pojęcia i definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Struktura normy ISO 45001 i szczegółowe wymagania normy Podst...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 45001
inne
star
30-05-2022
icon 1 dzień
icon 456 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny IATF 16949:2016
Moduł ``: 1. Podstawowe informacje dotyczące standardu IATF 16949 Informacje ogólne o standardzie Struktura podręcznika 2. Omówienie wymagań IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami ISO 9001:2015 Podejście procesowe, analiza ryzyka Kontekst organi...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
star
31-05-2022
icon 2 dni
icon 1464 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. Live online
Moduł ``: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Wymagania normy ISO 45001 z perspektywy audytora wewnętrznego 3. Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora wewnętrznego 4. Proces przygotowania audy...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 45001
star
31-05-2022
icon 2 dni
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Dyrektywa RoHS II. Live online
Moduł ``: Dyrektywa RoHS – szczegóły, definicje, wyłączenia Implementacja RoHS do polskiego prawodawstwa Nowe substancje niebezpieczne – RDK 2015/863 zmieniające załącznik II 2011/65/UE Wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i e...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
01-06-2022
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Food Defense – Obrona żywności. Live online
Moduł ``: 1. Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defense 2. Przypadki celowego skażenia produktów żywnościowych 3. Ocena ryzyka narażenia przedsiębiorstwa na atak dla: wyrobu, lokalizacji i rodzaju biznesu 4. Wymagania BRC , ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
star
02-06-2022
icon 1 dzień
icon 406 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025. Live online
Moduł ``: Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Wprowadzenie do systemu zarządzania w laboratorium według wymagań normy PN - EN ISO/IEC 17025 - ISO 17025 - wymagania dotyczące zarządzania - ISO 17025 - wymagania techniczne - Audytowan...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 17025
inne
star
02-06-2022
icon 2 dni
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right