Baza szkoleń

Baza szkoleń

1108 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 200

heart Badania wizualne VT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narz\u0105du wzroku Korozja materia\u0142\u00f3w Charakterystyka sprz\u0119tu do...
Szkolenia otwarte
inne
star
25-09-2023
icon 5 dni
icon 3567 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania penetracyjne PT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne i chemiczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Systemy badawcze w badaniach penetracyjnych...
Szkolenia otwarte
inne
star
25-09-2023
icon 5 dni
icon 3629 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 w konwencji norm ISO Rys historyczny oraz rozw\u00f3j norm ISO serii 9000 7 zasad zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 Wymagania normy ISO 9001 Podej\u015bcie p...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
25-09-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Metodologia SPC
[{"pm":"","po":"1. Statystyczna kontrola procesu (SPC) - Wprowadzenie do ci\u0105g\u0142ego doskonalenia i statystycznego sterowania procesem - Uzupe\u0142niaj\u0105ce wiadomo\u015bci z zakresu podstaw statystyki wa\u017cniejsze definicje - Karta ko...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
inne
star
25-09-2023
icon 1 dzień
icon 849 zł
Dowiedz się więcej
heart System zarządzania środowiskowego - podstawy ISO 14001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce funkcjonowania systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Podstawy poprawnie funkcjonuj\u0105cego systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego Przybl...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
25-09-2023
icon 1 dzień
icon 726 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Live online
[{"pm":"","po":"1. Przypomnienie wymaga\u0144 normy ISO 9001 2. Rodzaje audyt\u00f3w oraz wymagania i obowi\u0105zki audytora wewn\u0119trznego 3. Proces przygotowania audytu wraz z \u0107wiczeniami 4. Proces przeprowadzania audytu wraz z \u0107wicze...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
26-09-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Metodologia MSA
[{"pm":"","po":"W\u0142a\u015bciwo\u015bci system\u00f3w pomiarowych Rola \u015brodk\u00f3w pomiarowych w zapewnianiu jako\u015bci B\u0142\u0119dy w systemach pomiarowych: liniowo\u015b\u0107, stabilno\u015b\u0107, powtarzalno\u015b\u0107, odtwarzaln...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
inne
star
26-09-2023
icon 1 dzień
icon 849 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
[{"pm":"","po":"Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje: - Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 14001 - Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego wed\u0142ug normy ISO 14001 - Rol\u0119 audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w syste...
Szkolenia otwarte
ISO 14001
star
26-09-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart KAIZEN – Program ciągłego doskonalenia. Live online
[{"pm":"","po":"Rola lidera w podej\u015bciu Lean do produkcji Gemba Kaizen \u2013 doskonalenie \u015brodowiska pracy i jego narz\u0119dzia Niezb\u0119dne warunki do wprowadzenia filozofii Kaizen System sugestii indywidualnych \u2013 om\u00f3wienie i...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
inne
star
28-09-2023
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci 2. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci w Polsce i UE 3. Kolejno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z o...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
28-09-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie ryzykiem ISO 31000. Live online
[{"pm":"","po":"Wst\u0119p do szkolenia Prezentacja wymaga\u0144 normy ISO 31000 - Struktura normy ISO 31000 - Zasady zarz\u0105dzania ryzykiem wg ISO 31000 - Wytyczne do okre\u015blenia struktury ramowej do zarz\u0105dzania ryzykiem w organizacji - ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
star
28-09-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Kwalifikowanie technologii spawania. Live online
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie metody kwalifikowania technologii spawania w oparciu o normy: PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613 oraz seri\u0119 norm PN-EN ISO 15614-1\u00f714, PN-EN ISO 14555, PN-EN ISO 17660, PN-EN IS...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
29-09-2023
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Certyfikowany malarz konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych
[{"pm":"","po":"Dzie\u0144 I - Cz\u0119\u015b\u0107 teoretyczna (Zabrze) Podstawy korozji Przyczyny korozji i i metody ochrony przed korozj\u0105 Klasyfikacja farb; sposoby utwardzania , przygotowanie do aplikacji, karty techniczne wyrob\u00f3w malar...
Szkolenia otwarte
inne
star
29-09-2023
icon 2 dni
icon 2706 zł
Dowiedz się więcej
heart Kwalifikowanie technologii spawania. Live online
[{"pm":"","po":"Om\u00f3wienie metody kwalifikowania technologii spawania w oparciu o normy: PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613 oraz seri\u0119 norm PN-EN ISO 15614-1\u00f714, PN-EN ISO 14555, PN-EN ISO 17660, PN-EN IS...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
29-09-2023
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Standard IFS Food. Live online
[{"pm":"","po":"Podstawowe definicje, poj\u0119cie IFS Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci Powi\u0105zania z systemem HACCP \u2013 podstawy systemu HACCP Elementy systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 ISO...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
IFS
star
29-09-2023
icon 1 dzień
icon 615 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania prądami wirowymi ET 1
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga defektoskopu wiropr\u0105dowego Kontrola a...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-10-2023
icon 6 dni
icon 5843 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania prądami wirowymi ET (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga defektoskopu wiropr\u0105dowego Kontrola a...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-10-2023
icon 10 dni
icon 7134 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania radiograficzne RT (1+2)
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki badania radio...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-10-2023
icon 15 dni
icon 9348 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania radiograficzne RT 1
[{"pm":"","po":"Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu bada\u0144 nieniszcz\u0105cych wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprz\u0119tu do bada\u0144 Obs\u0142uga aparatury badawczej Techniki badania radio...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-10-2023
icon 7 dni
icon 5243 zł
Dowiedz się więcej
heart Spawalnictwo – wybrane zagadnienia praktyczne
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p Klasyfikacja metod \u0142\u0105czenia metali (spawanie, zgrzewanie, lutowanie) Klasyfikacja proces\u00f3w spawania i kryteria klasyfikacji Procesy metalurgiczne w procesach spawania Spawalniczy \u0142uk elektryczny, \u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
02-10-2023
icon 3 dni
icon 2276 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right