Baza szkoleń

Baza szkoleń

826 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 9

heart ⭕ SPC I MSA (IATF 16949 AUTOMOTIVE & SIX SIGMA CORE TOOLS)
Moduł ``: SPC - Statystyczne sterowanie procesami to zestaw narzędzi zapobiegawczego zarządzania procesem Dzięki takim narzędziom jak współczynniki zdolności można na bieżąco obserwować, czy w procesie nie wzrosła zmienność lub czy nie nastąpiło prz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
AQAP
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
05-12-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ 8D - Problem Solving in 8 Disciplines wg podręcznika VDA
[{"pm":"","po":"Osiem etap\u00f3w procesu 8D Jakich narz\u0119dzi u\u017cy\u0107 w procesie? D1. Zesp\u00f3\u0142 Problem Solving D2. Opis problemu - Analiza IS/ IS NOT - Analiza Pareto - Schemat blokowy procesu - Histogram D3. Dzia\u0142anie(a) p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
star
08-12-2022
icon 2 dni
icon 1600 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ Design of Experiment (DoE)
[{"pm":"","po":"Szkolenie Design of Experiment DoE/ Projektowanie eksperyment\u00f3w Wst\u0119p - Rodzaje zmiennych - One Factor at a Time (OFAT) - Replikacje Analiza wariancji - ANOVA - ANOVA 2-way (analiza z u\u017cyciem MiniTab i Excel) - Eksp...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
14-12-2022
icon 1 dzień
icon 850 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ MiniTab tutorial. Analiza danych procesu
[{"pm":"ANALIZA DANYCH PROCESU","po":"- Wykres Pareto - Korelacja, wsp\u00f3\u0142czynnik zdolno\u015bci Pearsona - Matrix Plot - Testowanie normalno\u015bci procesu - Histogram - Wsp\u00f3\u0142czynniki zdolno\u015bci procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk - Ka...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
star
14-12-2022
icon 1 dzień
icon 850 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ 6δ = Lean Six Sigma GREEN BELT
[{"pm":"","po":"CEL SZKOLENIA - Poznanie podstaw metodologii Six Sigma i filozofii Lean Manufacturing - Poznanie podstawowych narz\u0119dzi Lean Six Sigma - Spojrzenie na sprawy jako\u015bciowe i projektowe pod k\u0105tem Lean Six Sigma - Poznanie el...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
inne
star
09-01-2023
icon 6 dni
icon 4800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ EFFECTIVE PROBLEM SOLVING (wg wymagań AIAG)
[{"pm":"","po":"CELE SZKOLENIA - Nauczenie przebiegu procesu efektywnego rozwi\u0105zywania problem\u00f3w - Przekazanie wiedzy z zakresu narz\u0119dzi/ technik Effective Problem Solving - Zmiana postaw w podej\u015bciu do rozwi\u0105zywania problem...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
inne
star
12-01-2023
icon 2 dni
icon 1600 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ INŻYNIER KONTROLI JAKOŚCI
[{"pm":"","po":"PROGRAM - Kontrola wej\u015bciowa materia\u0142u (AQL wg ISO 2859-1) - Inspekcja procesu produkcji (Plan kontroli procesu) - Statystyczne sterowanie procesem SPC (karta x \u015brednia - R \u015brednia; wsp\u00f3\u0142czynniki zdolno\...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
AQAP
FMEA
Lean
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
16-01-2023
icon 2 dni
icon 1600 zł
Dowiedz się więcej
heart Narzędzia jakościowe FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC, 8D (metody RCA, 5Why, Ishikawy, Pareto) wg AIAG & VDA
Moduł ``: FMEA: 1. Wprowadzenie do FMEA, • definicja • zastosowanie • korzyści 2. Organizacja i budowanie zespołu FMEA, 3. Korzyści wynikające ze stosowania FMEA, 4. Przebieg FMEA (techniki wspomagające): • Diagram Ishikawy • Analiza Pareto...
Szkolenia zamknięte
#zostańwdomu
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
star
do ustalenia
icon 1 dzień
icon 2000 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt wyrobu wg wymagań specyfikacji VDA 6.5
[{"pm":"","po":"Cel i zakres specyfikacji VDA 6.5 Definicje Audyt wyrobu -Przygotowanie i planowanie -Wymagania wst\u0119pne i odpowiedzialno\u015b\u0107 -Dokumenty odniesienia -Kontrole i badania oraz zwi\u0105zane procedury i wyposa\u017cenie -Kwal...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
inne
star
05-05-2023
icon 1 dzień
icon 849 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right