Baza szkoleń

Baza szkoleń

674 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 9

heart ⏭ Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem Metody A3
[{"pm":"","po":"- Opis i analiza aktualnej sytuacji - Cele i analiza przyczyn \u017ar\u00f3d\u0142owych - Propozycja \u015brodk\u00f3w zaradczych - Plan i dzia\u0142ania wdro\u017ceniowe - Doskonalenie - cykl PDCA - Narz\u0119dzia Raportu A3 (wybran...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Lean
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
13-12-2023
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ INSPEKTOR KONTROLI JAKOŚCI
[{"pm":"","po":"Dlaczego szkolenie z nami? W odr\u00f3\u017cnieniu od szkole\u0144 konkurencji jest to jedna z niewielu ofert, w kt\u00f3rej nie skupimy si\u0119 na omawianiu narz\u0119dzi ... ale zrobimy pe\u0142nowarto\u015bciowy, gruntowny trenin...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
IATF 16949
AQAP
BRC
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
08-01-2024
icon 2 dni
icon 1950 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ 7 Basic Quality Tools - 7 podstawowych narzędzi jakości
[{"pm":"","po":"- Schemat blokowy procesu - Arkusz kontrolny - Histogram - Diagram Pareto - Diagram przyczynowo-skutkowy - Ishikawy - Diagram korelacji (ze wsp\u00f3\u0142czynnikiem Pearsona) - Karta kontrolna (karty X-\u015brednie \u2013 R)"}]
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
10-01-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ Metoda 8D - Problem Solving in 8 Disciplines wg podręcznika VDA
[{"pm":"Wst\u0119p","po":"- Osiem etap\u00f3w procesu 8D - Jakich narz\u0119dzi u\u017cy\u0107 w procesie? "},{"pm":"D1. Zesp\u00f3\u0142 Problem Solving","po":""},{"pm":"D2. Opis problemu","po":"- Analiza IS/ IS NOT - Analiza Pareto - Schemat blokow...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
star
11-01-2024
icon 2 dni
icon 1950 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ INŻYNIER PROCESU
[{"pm":"","po":"PROGRAM 1. PLAN KONTROLI PROCESU - Mapowanie procesu produkcyjnego \u2013 Flow Chart (analiza przypadku) - Projektowanie planu inspekcji procesu produkcyjnego (analiza przypadku) 2. FMEA PROCESU (analiza przypadku) 3. SPC - S...
Szkolenia otwarte
AQAP
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
11-01-2024
icon 2 dni
icon 1950 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ INŻYNIER KONTROLI JAKOŚCI
[{"pm":"","po":"Dlaczego szkolenie z nami? W odr\u00f3\u017cnieniu od szkole\u0144 konkurencji jest to jedna z niewielu ofert, w kt\u00f3rej nie skupimy si\u0119 na omawianiu narz\u0119dzi ... ale zrobimy pe\u0142nowarto\u015bciowy, gruntowny trenin...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
AQAP
FMEA
Lean
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
15-01-2024
icon 2 dni
icon 1950 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ SPC & MSA. Statystyczne Sterowanie Procesem & Analiza Systemu Pomiarowego (zgodnie z IATF 16949 AUTOMOTIVE &
{"1":{"pm":"SPC - STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM","po":"- Zmienno\u015b\u0107 naturalna i zmienno\u015bci specjalne - Analizowanie danych za pomoc\u0105 histogram\u00f3w (\u0107wiczenia wspomagane oprogramowaniem do analizy statystycznej procesu) -...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
AQAP
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
15-01-2024
icon 2 dni
icon 1950 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ Design of Experiment (DoE). Metodyka projektowania eksperymentów
[{"pm":"","po":"Szkolenie Design of Experiment DoE/ Projektowanie eksperyment\u00f3w Wst\u0119p - Rodzaje zmiennych - One Factor at a Time (OFAT) - Replikacje Analiza wariancji - ANOVA - ANOVA 2-way (analiza z u\u017cyciem MiniTab i Excel) - Eksp...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
17-01-2024
icon 1 dzień
icon 990 zł
Dowiedz się więcej
heart Narzędzia jakościowe FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC, 8D (metody RCA, 5Why, Ishikawy, Pareto) wg AIAG & VDA
Moduł ``: FMEA: 1. Wprowadzenie do FMEA, • definicja • zastosowanie • korzyści 2. Organizacja i budowanie zespołu FMEA, 3. Korzyści wynikające ze stosowania FMEA, 4. Przebieg FMEA (techniki wspomagające): • Diagram Ishikawy • Analiza Pareto...
Szkolenia zamknięte
#zostańwdomu
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Metody statystyczne
star
do ustalenia
icon 1 dzień
icon 2000 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right