Baza szkoleń

Baza szkoleń

1009 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 111

heart ⏭ Auditor Wewnętrzny BRC FOOD v9
Moduł ``: DLACZEGO TO SZKOLENIE? Szkolenie zawiera w sobie zarówno omówienie wymagań standardów „bazowych” jak i wymagania normy auditowej. Poprzez zbudowanie kompetencji w obu tych obszarach - przygotowuje w pełnym zakresie do pełnienia funkcji ...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
13-10-2022
icon 2 dni
icon 1600 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ 8D - Problem Solving in 8 Disciplines wg podręcznika VDA
Moduł ``: Osiem etapów procesu 8D Jakich narzędzi użyć w procesie? D1. Zespół Problem Solving D2. Opis problemu - Analiza IS/ IS NOT - Analiza Pareto - Schemat blokowy procesu - Histogram D3. Działanie(a) powstrzymujące - Analiza ABC ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
star
13-10-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ EFFECTIVE PROBLEM SOLVING (wg wymagań AIAG)
Moduł ``: CELE SZKOLENIA - Nauczenie przebiegu procesu efektywnego rozwiązywania problemów - Przekazanie wiedzy z zakresu narzędzi/ technik Effective Problem Solving - Zmiana postaw w podejściu do rozwiązywania problemów PROGRAM 1. IDENT...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
inne
star
13-10-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ INŻYNIER KONTROLI JAKOŚCI | ONLINE
Moduł ``: PROGRAM - Kontrola wejściowa materiału (AQL wg ISO 2859-1) - Inspekcja procesu produkcji (Plan kontroli procesu) - Statystyczne sterowanie procesem SPC (karta x średnia - R średnia; współczynniki zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk; ana...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
IATF 16949
AQAP
BRC
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
13-10-2022
icon 2 dni
icon 1500 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
Moduł ``: SESJA I. Wymagania normy ISO 9001:2015 - Wstęp: kontekst organizacji | podejście procesowe | podejście oparte na ryzyku | podstawowe terminy i definicje - Wymagania normy ISO 9001:2015 (analiza porównawcza z normą ISO 9001:2008) - Kont...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
IATF 16949
Koszty jakości
inne
star
13-10-2022
icon 2 dni
icon 1600 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ MANAGER JAKOŚCI (KURS. 3 zjazdy x 2 dni))
Moduł ``: Zakres programowy "MANAGER JAKOŚCI" Szczegółowy program sesji na stronie firmowej LIJ ZJAZD I - 2 dni - ISO 9001:2015 - Audit wg normy ISO 19011:2018 ZJAZD II - 2 dni - Statystyczne sterowanie procesem SPC - Measurement...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
IATF 16949
AQAP
BRC
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
17-10-2022
icon 6 dni
icon 6000 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ CHANGE MANAGEMENT. Zarządzanie zmianą
Moduł ``: - Dlaczego zmiany się nie udają i kończą spektakularnym fiaskiem? - Dlaczego zmiany budzą taki opór? - Jak zaplanować wprowadzanie zmian? Nasze szkolenie jest zaprojektowane w oparciu o rzetelną i praktyczną wiedzę. Nie ma w nim...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Lean
Six Sigma
inne
star
17-10-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ EFFECTIVE PROBLEM SOLVING (wg wymagań AIAG) | ONLINE
Moduł ``: CELE SZKOLENIA - Nauczenie przebiegu procesu efektywnego rozwiązywania problemów - Przekazanie wiedzy z zakresu narzędzi/ technik Effective Problem Solving - Zmiana postaw w podejściu do rozwiązywania problemów PROGRAM 1. IDENT...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
inne
star
17-10-2022
icon 2 dni
icon 1500 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ INSPEKTOR KONTROLI JAKOŚCI
Moduł ``: CEL SZKOLENIA Szkolenie buduje podstawowe kompetencje niezbędne do kontroli jakości w firmach produkcyjnych MATERIAŁ - PROCES - PRODUKT PROGRAM SZKOLENIA* *w tym elementy ISO 9001 - Kontrola wejściowa materiału (AQL wg ISO ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
IATF 16949
AQAP
BRC
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
17-10-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ INŻYNIER PROCESU
Moduł ``: PROGRAM 1. PLAN KONTROLI PROCESU - Mapowanie procesu produkcyjnego – Flow Chart (analiza przypadku) - Projektowanie planu inspekcji procesu produkcyjnego (analiza przypadku) 2. FMEA PROCESU (analiza przypadku) 3. SPC - STA...
Szkolenia otwarte
AQAP
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
17-10-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 | ONLINE
Moduł ``: SESJA I. Wymagania normy ISO 9001:2015 - Wstęp: kontekst organizacji | podejście procesowe | podejście oparte na ryzyku | podstawowe terminy i definicje - Wymagania normy ISO 9001:2015 (analiza porównawcza z normą ISO 9001:2008) - Kont...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
IATF 16949
Koszty jakości
inne
star
17-10-2022
icon 2 dni
icon 1400 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ SPC I MSA (IATF 16949 AUTOMOTIVE & SIX SIGMA CORE TOOLS)
Moduł ``: SPC - Statystyczne sterowanie procesami to zestaw narzędzi zapobiegawczego zarządzania procesem Dzięki takim narzędziom jak współczynniki zdolności można na bieżąco obserwować, czy w procesie nie wzrosła zmienność lub czy nie nastąpiło prz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
AQAP
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
17-10-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ 5S. Pięć kroków do uporządkowania miejsca pracy
Moduł ``: Klasyfikacja Muda w obrębie gemba Wdrożenie 5s 1S. Selekcja 2S. Systematyka 3S. Sprzątanie 4S. Standaryzacja 5S. Samodyscyplina Zarządzanie wizualne z wykorzystaniem 5S Zarządzanie wizualne w obrębie 5M
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Lean
Six Sigma
TPM
inne
star
19-10-2022
icon 1 dzień
icon 950 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ FMEA PROCESU (PFMEA). Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad wg AIAG & VDA | ONLINE
Moduł `WSTĘP`: - Strategia, planowanie i wdrażanie FMEA - Źródła informacji do analizy FMEA Moduł `DIAGRAM PRZEBIEGU PROCESU`: - Mapowanie procesu produkcyjnego – Flow Chart (analiza przypadku) Moduł `FMEA PROCESU (PFMEA)`: - budowa formularza PFM...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
PPAP, APQP
Six Sigma
inne
star
19-10-2022
icon 1 dzień
icon 850 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ WYMAGANIA SYSTEMU HACCP (wg Codex Alimentarius CXC 1-1969)
Moduł ``: System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do: przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej HACCP- Analiza zagrożeń i krytycz...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
19-10-2022
icon 1 dzień
icon 900 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
Moduł ``: PROGRAM SELEKCJA I STANDARYZACJA ZADAŃ - Fotografia dnia pracy - Listy zadań - Macierz Eisenhower'a - Metoda 4D - Procedury i checklisty - 5S - Centrum dowodzenia PLANOWANIE CZASU PRACY - Krzywa wydajności REFA - Zasada 168h...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-10-2022
icon 1 dzień
icon 900 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ Auditor Wewnętrzny BRC FOOD v9 | ONLINE
Moduł ``: DLACZEGO TO SZKOLENIE? Szkolenie zawiera w sobie zarówno omówienie wymagań standardu „bazowego” jak i wymagania normy auditowej. Poprzez zbudowanie kompetencji w obu tych obszarach - przygotowuje w pełnym zakresie do pełnienia funkcji z...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
20-10-2022
icon 2 dni
icon 1400 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ INSPEKTOR KONTROLI JAKOŚCI | ONLINE
Moduł ``: CEL SZKOLENIA Szkolenie buduje podstawowe kompetencje niezbędne do kontroli jakości w firmach produkcyjnych MATERIAŁ - PROCES - PRODUKT PROGRAM SZKOLENIA* *w tym elementy ISO 9001 - Kontrola wejściowa materiału (AQL wg ISO ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
IATF 16949
AQAP
BRC
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
20-10-2022
icon 2 dni
icon 1500 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ TRENER/ INSTRUKTOR PRODUKCJI WG METODY TWI (TRAINING WITHIN INDUSTRY)
Moduł `Zasady programu TWI Training Within Industry`: Moduł `Przygotowanie do szkolenia & instruowania`: - Planowanie szkoleń (macierz) - Stanowisko pracy i narzędzia - Arkusz podziału pracy Moduł `(IP) 4 kroki Instruowania Pracowników`: - P...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
AQAP
Lean
PPAP, APQP
Six Sigma
TPM
inne
star
20-10-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ INŻYNIER KONTROLI JAKOŚCI
Moduł ``: PROGRAM - Kontrola wejściowa materiału (AQL wg ISO 2859-1) - Inspekcja procesu produkcji (Plan kontroli procesu) - Statystyczne sterowanie procesem SPC (karta x średnia - R średnia; współczynniki zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk; ana...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
AQAP
FMEA
Lean
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
20-10-2022
icon 2 dni
icon 1800 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right