Baza szkoleń

Baza szkoleń

1037 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 1037

heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"11-12 pa\u017adziernik - Warszawa 13-14 pa\u017adziernik - \u0141\u00f3d\u017a 18-19 pa\u017adziernik - Katowice 20-21 pa\u017adziernik - Krak\u00f3w 24-25 pa\u017adziernik - wideokonferencja online 26-27 pa...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
16-10-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 - stacjonarnie lub online
[{"pm":"MODU\u0141 1 \u2013 System zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 ISO 9001","po":"- cele systemu, wprowadzenie do normy - proces wdro\u017cenia i certyfikacji"},{"pm":"MODU\u0141 2 \u2013 Wymagania ISO 9001:2015","po":"- om\u00f3wienie wraz z ro...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 9001
star
16-10-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Live online
[{"pm":"","po":"Za\u0142o\u017cenia i wymagania normy ISO 14001 Om\u00f3wienie systemu zarz\u0105dzania \u015brodowiskowego wed\u0142ug normy ISO 14001 Rola audyt\u00f3w wewn\u0119trznych w systemie wed\u0142ug normy ISO 14001 Wytyczne dotycz\u0105ce...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
03-10-2023
icon 2 dni
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart APQP, PPAP
[{"pm":"","po":"Cz\u0119\u015b\u0107 I APQP \u2013 zaawansowane planowanie jako\u015bci wyrobu jako wst\u0119p do procedury zatwierdzania wyrobu PPAP Wprowadzenie do obligatoryjnych narz\u0119dzi stosowanych w automotive APQP \u2013 zaawansowane pla...
Szkolenia otwarte
PPAP, APQP
star
03-10-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart Norma ISO 17025 – wymagania, procesy, zarządzania ryzykiem
Moduł `Terminy i definicje.`: Moduł `Wymagania ogólne: bezstronność i poufność.`: Moduł `Wymagania dotyczące struktury.`: Moduł `Wymagania dotyczące zasobów: personel, pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenie, spójność pomiarowa, wyroby i...
Szkolenia otwarte
ISO 17025
star
03-10-2023
icon 1 dzień
icon 750 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymogi w kontekście rozporządzenia (UE) 2017/745 w zakresie: zarządzanie ryzykiem oraz oznakowanie i informacj
Moduł `Wymagania MDR w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka`: Moduł `Dokumentacja zarządzania ryzykiem.`: Moduł `Wymagania MDR w zakresie informacji dostarczanych wraz z wyrobem.`: Moduł `Porównanie wymagań MDR w odniesieniu do normy PN-EN ISO ...
Szkolenia otwarte
inne
star
03-10-2023
icon 1 dzień
icon 550 zł
Dowiedz się więcej
heart Kurs Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Bhp wg normy ISO 45001
[{"pm":"","po":"Prowadzimy tak\u017ce szkolenia zamkni\u0119te dla zorganizowanych grup pracownik\u00f3w klient\u00f3w. DZIE\u0143 1 -terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce System\u00f3w Zarz\u0105dzania Bhp -okre\u015blanie kontekstu organizacy...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
03-10-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart Wyroby płaskie - produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów. (TERMIN GWARANTOWANY)
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA: Wyroby p\u0142askie - produkcja i przetw\u00f3rstwo dla niemetalurg\u00f3w Czym jest stal: fizycznie, chemicznie- podzia\u0142. Jako\u015b\u0107 jako miara spe\u0142nienia oczekiwa\u0144 klienta. Przegl\u0105d wymag...
Szkolenia otwarte
inne
star
03-10-2023
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Metoda 8D
{"0":{"pm":"Budowanie metodycznego rozwi\u0105zywania problem\u00f3w:","po":"- potrzeba identyfikacji problem\u00f3w, - symptom a problem, - poprawne definiowanie problem\u00f3w, - zg\u0142aszanie problem\u00f3w, struktura, praca zespo\u0142owa. "},"...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
inne
star
03-10-2023
icon 1 dzień
icon 850 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
04-10-2023
icon 3 dni
icon 1990 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wienie p...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
04-10-2023
icon 3 dni
icon 1790 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wien...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1290 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"I Wprowadzenie II Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje. III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 IV Podej\u015bcie procesowe i analiza ryzyka V Om\u00f3wien...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1390 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Leadership
[{"pm":"","po":"Lean Manufacturing jest zapocz\u0105tkowanym w Japonii systemem zarz\u0105dzania przedsi\u0119biorstwem, nastawionym na likwidacj\u0119 marnotrawstwa ze wszystkich wyst\u0119puj\u0105cych w nim proces\u00f3w. Zaimplementowany w firmie...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-10-2023
icon 1 dzień
icon 1464 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA - Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad
[{"pm":"","po":"Wprowadzenie do FMEA FMEA \u2013 systematyczne odkrywanie wad (DFMEA i PFMEA) Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce ze stosowania FMEA Przebieg FMEA (burza m\u00f3zg\u00f3w, diagram Ishigawy) Dokumentacja FMEA \u0106wiczenie \u2013 Tworzenie ...
Szkolenia otwarte
FMEA
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1784 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
04-10-2023
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right