Baza szkoleń

Baza szkoleń

1052 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 166

heart Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Live online
Założenia i wymagania normy ISO 14001 Omówienie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 Rola audytów wewnętrznych w systemie według normy ISO 14001 Wytyczne dotyczące audytowania wg ISO 19011 Definicje, kwalifikacje audytora Sp...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
05-10-2021
icon 2 dni
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania penetracyjne PT 3
Przypomnienie zagadnień teoretycznych w zakresie szkolenia PT 2 Pogłębienie wiedzy objętej programem szkolenia dla stopnia 2 Studium kompleksowego rozwiązania przykładu zadania badawczego Redagowanie procedur badania Praca z normami i przepisami ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-10-2021
icon 3 dni
icon 5474 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA - Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad
Moduł ``: Wprowadzenie do FMEA FMEA – systematyczne odkrywanie wad (DFMEA i PFMEA) Korzyści wynikające ze stosowania FMEA Przebieg FMEA (burza mózgów, diagram Ishigawy) Dokumentacja FMEA Ćwiczenie – Tworzenie FMEA dla rzeczywistego procesu w prz...
Szkolenia otwarte
FMEA
star
06-10-2021
icon 2 dni
icon 1464 zł
Dowiedz się więcej
heart Wyszukiwanie zamienników dla stalowych materiałów produkcyjnych
Moduł ``: Gatunki stali Właściwości mechaniczne stali i metody ich badania Wpływ różnych pierwiastków na właściwości stali Systemy oznaczania stali Znajdowanie zamienników dla różnych gatunków stali z wykorzystaniem norm materiałowych i dokumentó...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-10-2021
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Powłoki ochronne – cechy użytkowe i badania
Moduł ``: Funkcje powłok Budowa powłoki, składniki i ich zadanie Rodzaje spoiw i mechanizmy schnięcia / utwardzania farb - Farby olejne - Farby alkidowe - Farby rozpuszczalnikowe - Farby dwuskładnikowe - Farby wodne - Emulsje i dyspersje ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-10-2021
icon 2 dni
icon 1956 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, BRC, IFS). Live online
Moduł ``: 1. Przypomnienie wymagań normy ISO 22000 i standardów BRC Food i IFS Food 2. Audytowanie wymagań normy ISO 22000 (na podstawie normy ISO 19011): - Zasady prowadzenia audytu - Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
07-10-2021
icon 4 dni
icon 784 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek techniczny w spawalnictwie
Moduł ``: Uproszczone przedstawianie połączeń spawanych Umowne przedstawianie połączeń spawanych Umowne przedstawianie połączeń lutowanych i zgrzewanych Położenie znaku spoiny względem linii odniesienia Wymiarowanie spoin Oznaczenia uzupełniając...
Szkolenia otwarte
inne
star
07-10-2021
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Grubość powłoki ochronnej na wyrobach metalowych
Moduł ``: 1. Rodzaje podłoży Stale Węglowa Austenityczna Dupleksowa Metale nieżelazne Aluminium Cynk Podłoża porowate 2. Rodzaje powłok Organiczne Nieorganiczne Metalowe Tlenkowe Cienkie Grube Kompozytowe Proszkowe 3. Omówienie ...
Szkolenia otwarte
inne
star
08-10-2021
icon 1 dzień
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania radiograficzne RT 1
Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprzętu do badań Obsługa aparatury badawczej Techniki badania radiograficznego Charakterystyka obiektó...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-10-2021
icon 7 dni
icon 4398 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania radiograficzne RT (1+2)
Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Charakterystyka sprzętu do badań Obsługa aparatury badawczej Techniki badania radiograficznego Możliwości i ograniczen...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-10-2021
icon 15 dni
icon 8549 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania. Live online
1. Podstawowe zasady zintegrowanych systemów zarządzania Podstawowe aspekty zintegrowanych systemów zarządzania Podstawowe przepisy prawne odnoszące się do systemów zarządzania Omówienie zasad zintegrowanych systemów zarządzania ...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
star
11-10-2021
icon 3 dni
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT (1+2)
Moduł ``: Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712 Podstawy fizyczne metody Podstawy anatomii narządu wzroku Korozja materiałów Charakterystyka sprzętu do badań Endoskopia przemysłowa ...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-10-2021
icon 5 dni
icon 3383 zł
Dowiedz się więcej
heart Badania wizualne VT 3
Przypomnienie zagadnień teoretycznych w zakresie szkolenia VT 2 Pogłębienie wiedzy objętej programem szkolenia dla stopnia 2 Studium kompleksowego rozwiązania przykładu zadania badawczego Redagowanie procedur badania Praca z normami i przepisami ...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-10-2021
icon 4 dni
icon 5597 zł
Dowiedz się więcej
heart Certyfikowany Koordynator Lean
Dzień I Wprowadzenie – cele szkolenia Strategie i założenia Lean Manufacturing Identyfikacja strat Narzędzia Lean Manufacturing Etapy wdrożenia Lean - Gra symulacyjna – część I (symulacja tradycyjnego procesu produkcyjnego, z jego wadami i zale...
Szkolenia otwarte
Six Sigma
inne
star
12-10-2021
icon 4 dni
icon 4305 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich
Moduł ``: Rozpoczęcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych Wstęp - Podstawy korozji stali - Rodzaje i mechanizmy powstawania korozji Metody przygotowania powierzchni - Wady i zalety poszczególnych metod - Omówienie norm dotyczących przy...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-10-2021
icon 3 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Powłoki cynkowe i systemy dupleks
Moduł ``: Pełna nazwa szkolenia: Powłoki cynkowe i systemy dupleks: przegląd technologii, dobór rozwiązań, kontrola jakości, składowanie, odbiór Elementy ocynkowane – podstawy procesu, kontrola, składowanie, transport Rodzaje powłok cynkowych O...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-10-2021
icon 2 dni
icon 1956 zł
Dowiedz się więcej
heart Kwalifikowanie technologii spawania
Moduł ``: Omówienie metody kwalifikowania technologii spawania w oparciu o normy: PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613 oraz serię norm PN-EN ISO 15614-1÷14, PN-EN ISO 14555, PN-EN ISO 17660, PN-EN ISO 13134, PM0EN ISO 15...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-10-2021
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego. Live online
Moduł ``: Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania środowiskiem Rys historyczny oraz rozwój norm ISO serii 14001 Aspekty i wpływy środowiskowe Wymagania normy ISO 14001:2004 w punktu widzenia pełnomocnika ISO 14001:2015 – zmiany w wymaganiach no...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
ISO 14001
star
13-10-2021
icon 3 dni
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE. Live online
Moduł ``: Charakterystyka Nowego Podejścia - Co to jest Nowe Podejście i czego dotyczy - Europejski Obszar Gospodarczy - Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku na terenie EOG - Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i ich odpowiednik...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
13-10-2021
icon 3 dni
icon 1661 zł
Dowiedz się więcej
heart Six Sigma White Belt. Live online
Moduł ``: Dzień pierwszy: Filozofia i Koncepcje 1. Wprowadzenie do Six Sigma Filozofia Six Sigma Y=f(x) jako podstawowy model ciągłego doskonalenia Struktura w Six Sigma Modele PDSA & DMAIC Modele wdrażania Praca zespołowa 2. Rozważania pro...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Six Sigma
star
14-10-2021
icon 2 dni
icon 1218 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right