TRUDNE AUDYTY - warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznychCzy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych?

Czy audytorzy wewnętrzni zawsze wiedzą, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Jak wyglądają audyty przeprowadzane po raz piąty przez tego samego audytora, u tej samej osoby?

Zapraszamy w dniach 21 – 22 maja do Kazimierza nad Wisłą, na warsztaty poświęcone doskonaleniu pracy audytora wewnętrznego. Aby organizacje mogły czerpać korzyści z przeprowadzanych audytów a przez to również wdrożonych systemów, audytorzy powinni mieć zapewniony dostęp do wiedzy.

Termin: 21-22 maj 2012
Miejsce: Kazimierz Dolny
Kontakt: anna.kowalkowska@centrum-doskonalenia.pl
Informacje:  http://centrum-doskonalenia.pl/show.php?component=Trainings&op=Show_Details&tid=155

Zaplanowane w programie warsztatów zagadnienia są odpowiedzią na kierowane, pod adres sos@centrum-doskonalenia.pl zapytania i wątpliwości związane z prze­pro­wadzanymi audytami wewnę­trzny­mi. Proponujemy Państwu zajęcia w modułach:

  • Metodyka oceny ryzyka w procesie dla potrzeb audytu wewnętrznego,
  •  Jak się przygotować, na co zwrócić uwagę, jakie pytania zadać podczas audytu badania satysfakcji klientów? (wg wytycznych normy ISO 10004)
  • „Trudny zawodnik” – problemy komunikacyjne podczas audytu.
  • Jak sprawdzić skuteczność procesu komunikacji w organizacji?
  • Co musi wiedzieć audytor wewnętrzny, aby sprawdzić poprawność ochrony danych osobowych w firmie?
  • Które elementy normy ISO 9001 należy sprawdzić audytując proces reklamacji? (wg wytycznych ISO 10002)
  • Na czym polega audyt dokumentacji? Jak ułatwić sobie nadzór nad dokumentacją systemową?

Praktyczne spotkania w gronie osób zajmujących się tą samą tematyką są najcenniejszymi doświadczeniami. Zapraszamy te osoby, które poszukują nowej wiedzy lub potrzebują inspiracji do przeprowadzania audytów. Proponowane warsztaty odbędą się w ramach wprowadzonego przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Programu Rozwoju Audytorów. Warsztaty pro­wadzone będą przez doświad­czonych trenerów i audytorów jednostek certy­fikujących. 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres  anna.kowalkowska@centrum-doskonalenia.pl

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport