Ostatnie szkolenia w Warszawie - realizacja projektu "Bezpieczna firma"Od ośmiu miesięcy firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM sp. z o.o. realizuje projekt „Bezpieczna firma - szkolenia dla kadr sektora MSP". Umowa na dofinansowanie szkoleń zawarta została w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z dofinansowania do szkoleń i doradztwa w wysokości 80% lub 70% mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z całego kraju. Projekt zakłada przygotowanie osób pełniących funkcje pełnomocnika, audytora i osoby prowadzące dokumentację w zakresie systemów ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1.

W ciągu tego okresu, podczas jedenastu szkoleń przeszkoliliśmy prawie 150 osób. Projekt zaplanowano do realizacji w pięciu miastach: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku i Łodzi. W czerwcu zrealizowane zostaną ostatnie szkolenia w Warszawie. Przeprowadziliśmy już szkolenia warszawskie dla pełnomocników, audytorów, z dokumentowania z systemów ISO 9001 i ISO 27001. Pierwsze szkolenia odbyły się już w Poznaniu, Katowicach i Białymstoku.

W trakcie projektu zaplanowano cykl szkoleń z wymagań normy ISO 20000-1. Jest to jedyny cykl obejmujący szkolenia dla pełnomocników, audytorów i z dokumentowania z tego zakresu. Przy wykorzystaniu przez uczestników wszystkich miejsc odbyło się już szkolenie dla pełnomocników. Ponieważ omawiany standard jest jednym z nowszych na rynku, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem. Udział w tych szkoleniach jest szczególnie cenny, gdyż trener prowadzący zajęcia jest praktykiem, którego wiedza potwierdzana jest certyfikatami udzielanymi organizacjom klientów, którym pomagał w przygotowaniu się do auditu.

Zapraszamy na ostatnie szkolenia z ISO 20000-1: audytora 16-17.06 oraz z dokumentowania 23-24.06.2010 r.

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na szkolenia do Poznania, Katowic i Białegostoku.

Uczestnikom odpowiednich szkoleń przekazujemy licencje programów Certus Process Modeler do dokumentowania systemu, Certus Risk Analyzer do przeprowadzania analizy ryzyka oraz podręcznik „37 kroków wdrożenia ISO 9001".

Istotnym elementem projektu jest 1,5 godziny doradztwa, które należy się każdemu uczestnikowi szkolenia. Klienci przyjeżdżają albo do naszej firmy, telefonują lub przysyłają maile. Zadawane pytania dotyczą najczęściej procedur systemowych, auditów wewnętrznych i zewnętrznych ale są również prośby o sprawdzenie np. księgi jakości. 1,5 godziny to czas, który każdy uczestnik może wykorzystać na zadanie pytania do końca trwania projektu czyli do września 2011 roku.

Lista chętnych wypełnia się, dlatego zachęcamy do rezerwowania miejsc osoby chcące wziąć udział w szkoleniach i jednocześnie skorzystać z ich dofinansowania. Strona projektu to www.bezpieczna-firma.pl. Zachęcamy tym bardziej, iż jak wieści niosą, kończy się pula pieniędzy na nowe projekty z PARP a tym samym na tańsze szkolenia.

Ewa Gełzakowska
Kierownik projektu „Bezpieczna firma"