Lean management, ale nie oszczędność na wszystkim? Konferencja WZJ 2014 w KrakowieAby udział w Konferencji nie był MUDĄ…

W ostatnim czasie w Krakowie zgromadzili się naukowcy, praktycy i dociekliwi studenci, aby podzielić się wiadomościami związanymi z zarządzaniem jakością. Uczestnicy XI Konferencji Wyzwania Zarządzania Jakością w Krakowie nie szczędzili słów, dzieląc się doświadczeniami podczas swoich prezentacji tak, aby były one wysokiej jakości. Jednocześnie starali się możliwie krótko i zwięźle przedstawić własne, ciekawe wnioski z pominięciem niekoniecznych informacji teoretycznych, dzięki czemu uczestnicy nie nazwali czasu spędzonego na Konferencji MUDĄ (marnotrawstwem, w tym wypadku czasu). Organizatorzy z kolei wyeliminowali MUDĘ, tworząc dobry program i mobilizując uczestników do przestrzegania harmonogramu. Równocześnie zadbali o wysoką jakość i zapewnili komfort uczestnikom.

Jakość to wyzwanie

Prelegenci dyskutowali o zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie i wymaganiach, o których słyszy się wśród konsumentów. Można zastanawiać się, czy przypadkiem klient, wiedzący że w przedsiębiorstwie postępuje się zgodnie z koncepcją Lean Management, nie pomyśli, że oszczędza się tam na wszystkim? Wówczas wszystkie zabiegi związane z Lean przyniosłyby odwrotny, niekorzystny skutek.

Tymczasem podczas Konferencji uczestnicy rozmawiali o ciągłym doskonaleniu i wyzwaniach związanych z wdrażaniem postępowania w celu utrzymania wysokiej jakości. Te wszystkie działania generują koszty. Z jednej strony wprowadza się decyzje mające służyć „szczupłemu zarządzaniu” i eliminacji MUDY, z drugiej ktoś mógłby powiedzieć, że czas poświęcony na analizy i zmiany, to marnotrawstwo. Podczas Konferencji można było poznać też wyniki badań mających sprawdzić, jaki jest poziom świadomości klientów, m.in. w zakresie obligatoryjności wdrożenia przez przedsiębiorstwo Systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli). Okazuje się, że dla około połowy zapytanych ta informacja jest obojętna. Respondent nie wie na przykład, czy w lokalu gastronomicznym, w którym spożywa właśnie posiłek, ten system został wdrożony. Tymczasem niezgodne z prawem jest, aby lokal gastronomiczny czy producent z branży spożywczej, informował o wdrożeniu obligatoryjnego systemu. Takie działanie jest traktowane jako wprowadzające w błąd. Nie jest to bowiem nic szczególnego i wyróżniającego lokal czy firmę spośród innych. Przedsiębiorstwo produkcyjne ponosi więc spore koszty i zmaga się z wdrożeniem systemu, podczas gdy konsument nie wie, czym mogła być spowodowana podwyżka cen produktów. Nie jest świadomy, jakie działania musiały zostać podjęte, żeby wyprodukować bezpieczny do spożycia przez niego wyrób.

 A wymagania klientów rosną...

 Klienci mają coraz większe wymagania. Potwierdziły to także referaty dotyczące działań prowadzących do osiągnięcia zadowolenia klienta z usług serwisów samochodowych. Konsument wymaga coraz więcej, a równolegle przedsiębiorstwo musi działać tak, aby zużywać coraz mniej zasobów. Lean management jest widoczny w sklepach dużych sieci hipermarketów, w których  proponuje się kasy samoobsługowe, torby na zakupy wielokrotnego użytku czy zakupy online  i transport do domu. Oprócz tego nieustannie wprowadza się nowe akcje i programy lojalnościowe, aby przekonać klienta do wyboru właśnie tego sklepu, w którym zostawi swoje pieniądze.

Zmiana to problem

Poruszony został także drażliwy temat wprowadzania zmian. Przedsiębiorstwa „gimnastykują się” w wymyślaniu innowacji, żeby pogodzić wymagania klienta z oszczędnym gospodarowaniem zasobami. Poświęcając dużą ilość czasu, wymyślają idealne rozwiązania, które nic nie znaczą, ponieważ pracownicy nie chcą współpracować przy realizacji nowego planu.

Podczas Konferencji można było usłyszeć też, że pomysł jednego z profesorów, dotyczący uznania kosztów szkolenia pracowników jako inwestycji, spotkał się z falą krytyki podczas międzynarodowej konferencji. Tymczasem jeden z podanych przez Panią Profesor (będącą uczestnikiem Konferencji) cytatów mówi, że: „Analfabetami przyszłości nie będą ci nieumiejący czytać, lecz ci niepotrafiący się uczyć” (Alvin Toffler).  Inny uczestnik twierdził zdecydowanie, że auditor, chcąc dobrze realizować swoją funkcję, musi doskonalić się cały czas, nieustannie się kształcić i auditować regularnie, żeby być zawsze „na bieżąco”.

Inna ciekawa sentencja, która została przytoczona podczas Konferencji brzmi: „Śmieci włożone do komputera pozostają śmieciami”. Gromadzenie danych, które są niepotrzebne i przechowywanie ich, też jest przecież stratą czasu - marnotrawstwem.

Mnóstwo wartościowych myśli zostało przytoczonych podczas tych dwóch majowych dni Konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uwagę każdego z uczestników skupiły z pewnością innego rodzaju informacje. Nie sposób ich wszystkich przekazać nieobecnym podczas wydarzenia. Jednak część artykułów napisanych przez uczestników w ramach streszczenia omawianych treści, będzie można znaleźć wkrótce na stronie portalu.

Wiktoria KrólAutor: Aleksandra Kowalska

Zdobyła doświadczenie związane z zarządzaniem jakością w przemyśle spożywczym, odbywając staże w małych i dużych przedsiębiorstwach tej branży. Obecnie współpracuje z przedsiębiorstwem branży automotive, gdzie na każdym kroku przekonuje się jak duże znaczenie, zarówno dla firmy, jak i pracowników, ma wdrożenie systemów zarządzania jakością.

Absolwentka studiów inżynierskich – Towaroznawstwa, specjalności: „kształtowanie jakości produktów spożywczych”.

Studentka studiów drugiego stopnia – Towaroznawstwa, specjalności: zarządzanie jakością, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport