II Konferencja „Wyzwania XXI wieku czyli nieświadomość bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i nie tylko” - relacjaOtwarcie konferencji

21.10.2011 w Regionalnym Centrum Turystki Biznesowej Hala Stulecia we Wrocławiu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania XXI wieku czyli nieświadomość bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i nie tylko".
Patronat honorowy nad konferencją objęło Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO.
Adresatami konferencji były firmy, urzędy, placówki medyczne oraz wszyscy zainteresowani tematyką bezpieczeństwa informacji.Otwarcia dokonał Piotr Wrzecioniarz Prezes Zarządu TÜVPOL , Joanna Górska Dyrektor Departamentu Szkoleń oraz Joanna Wiśnicka Kierownik Przedstawicielstwa w Polsce Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V.

Prelekcja GIODOPierwszy wykład poprowadził Pan Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mówił na temat "Konieczne zmiany w przepisach rozporządzenia z punktu widzenia GIODO."
Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem, słuchacze w skupieniu wysłuchali wykładu a następnie licznie zadawali pytania, nie dziwimy się , gdyż była to niepowtarzalna okazja uzyskania odpowiedzi bezpośrednio "u źródła".
Pan Dyrektor omówił m.in.

 • Obecny kształt regulacji w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa.
 • Obecny poziom wypełniania przez ADO warunków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych.
 • Obserwowane kierunki zmian w architekturze systemów informatycznych
  - wymagania w zakresie rozliczalności
  - wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
 • Wymagania dotyczące raportowania zawartości rejestrów i wymiany danych między nimi.
 • Możliwe kierunki przyszłych regulacji.
 • Wymagania wynikające z bieżącej analizy zagrożeń wprowadzanych zastosowaniami nowych technologii.

Wykład PKNNastępnie Pan dr A.Niemiec Członek Komitetu Technicznego PKN ds. inżynierii oprogramowania, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego omówił temat "Wyzwania początku XXI wieku czyli nieświadomość bezpieczeństwa informacji, cyberprzestrzeń i pomiary."
Wykład zmuszał do zastanowienia się nad (nie)świadomością oraz zagrożeniami płynącymi dla organizacji z korzystania m.in. z internetu. Poruszone zostały zagadnienia związane z Internetem, pocztą elektroniczną, serwisami społecznościowymi, konieczność stałego budowania świadomości bezpieczeństwa informacji, ludzkie słabości jako źródło podatności w ochronie informacji, monitorowanie stanu wiedzy o BI w organizacji.

Kolejny temat " Najnowsze zmiany w normie ISO 19011-omówienie" przedstawił wykładowca Maciej Krzemieniecki auditor senior Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V.

15 lat TUVPOL

W trakcie konferencji Prezes Zarządu wręczył również okolicznościowe albumy oraz statuetki z okazji 15 -lecia firmy TÜVPOL.

Konferencja zakończyła się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa w konferencji. Po konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty bankiet. Ankiety pokazały iż poruszane tematy spełniły oczekiwania uczestników.

Sukces wydarzenia mierzony ilością zadowolonych uczestników zobowiązuje nas do zorganizowania konferencji z tego cyklu w przyszłym roku do udziału w której serdecznie zapraszamy!!!

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport