Bezpieczna firma - szkolenia dofinansowane z EFSBezpieczna firma - szkolenia EFS

Pierwszego października 2009 roku firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM uruchomiła projekt "Bezpieczna firma - szkolenia dla kadr sektora MSP". Umowa na dofinansowanie szkoleń zawarta została w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z dofinansowania do szkoleń i doradztwa w wysokości 80% mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z całego kraju. Projekt zakłada przygotowanie osób pełniących funkcje pełnomocnika, audytora i osoby prowadzące dokumentację w zakresie systemów zarządzanie jakością ISO 9001, bezpieczeństwa informacji ISO 27001 oraz zarządzania usługami IT ISO 20000-1.

Tematy szkoleń zostały zaplanowane tak, aby mogły z nich skorzystać firmy przygotowujące się do wdrożenia systemu lub jego doskonalenia. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie pełnomocnika, w trakcie którego uczestnicy uczą się jak wdrażać i zarządzać systemem. Co ważne, ale i wyjątkowe, to w ramach ceny szkolenia wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują oprogramowanie do tworzenia i utrzymywania dokumentacji z rodziny Certus.

Podręcznik ISO 9001Po przeszkoleniu się na pełnomocnika, tą samą lub inną osobę z firmy zapraszamy na szkolenie z dokumentowania systemu. Na tym szkoleniu poznajecie Państwo szczegóły zarządzania procesami i ich dokumentowania. Każdy system wymaga ciągłego szkolenia auditorów. Jest to trzeci rodzaj z oferowanych przez nas szkoleń. Na szkoleniu audytora wewnętrznego uczestnicy będą mogli posiąść nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia auditów. Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymują świadectwa wystawione przez jednostkę certyfikującą BSI Management Systems.

Przez pierwsze cztery miesiące realizacji projektu przeprowadziliśmy cztery szkolenia, w tym: pełnomocnika ISO 9001 i 27001 oraz dokumentowanie ISO 9001 i 27001. Uczestnikom szkolenia pełnomocników rozdaliśmy odpowiednio licencje programów Certus Process Modeler do dokumentowania systemu oraz Certus Risk Analyzer do przeprowadzania analizy ryzyka.

W ramach materiałów szkoleniowych przekazaliśmy uczestnikom szkoleń podręcznik "37 kroków wdrożenia ISO", który krok po kroku prowadzi pełnomocnika do przygotowania organizacji do certyfikacji i zawiera szereg przykładów stosowanych w firmach rozwiązań.

Program CertusObserwujemy, iż uczestnikami szkoleń są zarówno osoby, u których dopiero będzie, jak i te u których już funkcjonuje jakiś system zarządzania. Dla tych drugich jest to okazja na odświeżenie wiedzy, dopytanie o konkretne szczegóły działania systemu, jak również podzielenie się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami szkolenia. Sprzyjają temu bardzo wysoko oceniane przez uczestników: wiedza i doświadczenie trenera, otwartość na pytania uczestników oraz atmosfera panująca podczas szkolenia.

Mapa procesówIstotnym elementem projektu jest 1,5 godziny doradztwa, które należy się każdemu uczestnikowi szkolenia. Klienci przyjeżdżają albo do naszej firmy, telefonują lub przysyłają maile. Zadawane pytania dotyczą najczęściej procedur systemowych, auditów wewnętrznych i zewnętrznych ale są również prośby o sprawdzenie np. księgi jakości. 1,5 godziny to czas, który każdy uczestnik może wykorzystać na zadanie pytania do końca trwania projektu, czyli do września 2011 roku.
Lista uczestników na poszczególne szkolenia sukcesywnie się wypełnia. Dlatego zachęcamy do rezerwowania miejsc osoby chcące wziąść udział w szkoleniach i jednocześnie skorzystać z ich dofinansowania.

Więcej informacji na: http://www.nasza-jakosc.pl

Kierownik Projektu
Ewa Gełzakowska

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport