logo firmy

MASTERE Consulting

Zobacz szkolenia tej firmy

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom kompleksowych usług mających na celu usprawnianie procesów zarządzania poprzez projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, zarządzania bhp wg ISO 45001 /OHSAS 18001, zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, zarządzania bezp. informacji wg ISO 27001 oraz innych międzynarodowych standardów.
Od ponad 16 lat pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji UE na różne cele: inwestycje, doradztwo, szkolenia, rozwój eksportu, systemy informatyczne. Sami także jesteśmy beneficjentami dotacji unijnych.

Prowadzimy szkolenia w formule otwartej oraz dedykowane do potrzeb zorganizowanych grup pracowników przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej, studentów i innych zainteresowanych.

Realizujemy także projekty szkoleniowe współfinansowane przez UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Adres
00-950 Warszawa, Poznań, Szczecin,
Jordana 4b,
woj. mazowieckie

Telefon
608446746

Email
szkolenia@iso9001.edu.pl

Strona internetowa
http://www.iso9001.edu.pl

Dodatkowe informacje

W latach 2010-2014 realizowaliśmy sześć projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Podczas tych projektów przeszkoliliśmy grupę blisko 1000 Auditorów i Pełnomocników ds. ISO 9001, 14001, 18001, 22000, 27001 z prawie 400 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dalej aktywnie wspieramy swoimi usługami szkoleniowymi i doradczymi kolejne podmioty.

Oferta firmy

Nasza oferta obejmuje realizację szkoleń i usług doradczych projektowania, dokumentowania, wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów:
- zarządzania jakością wg normy ISO 9001
- zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
- zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm ISO 45001 / OHSAS/PN-N-18001
- zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
- zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000
- dla dostawców przemysłu samochodowego wg normy ISO TS 16949
- zarządzania jakością dla wytwórców wyrobów medycznych wg normy ISO 13485
- zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących wg normy ISO/IEC 17025
- dla dostawców armii NATO wg standardu AQAP

Ponadto oferujemy usługi outsourcing-u utrzymania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie klienta.

Wyszukaj firmę

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport