European Network Security Institute Sp. z o.o

Zobacz szkolenia tej firmy

European Network Security Institute (ENSI) - najbardziej doświadczony w Polsce zespół ekspertów, który od ponad 15 lat pomaga organizacjom skutecznie rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem informacji we wszystkich jego obszarach, obejmujących zarówno tajemnice biznesowe, dane osobowe jak i systemy informatyczne.

Firma powstała w marcu 1998 roku, w wyniku przekształceń Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (IBS), działającego od stycznia 1996 r., w ramach którego jako pionierzy na rynku:

- wykonaliśmy pierwszy zlecony w Polsce test penetracyjny dla pierwszego w Polsce biura maklerskiego w Internecie - Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S. A. (1996 r.),
- zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (InterSec.con 1996 r.),
- testowaliśmy Rządową Sieć Wyborczą podczas referendum konstytucyjnego i wyborów parlamentarnych (1997 r.).

W ciągu ponad 15 lat naszej działalności wykonaliśmy ponad 100 projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przygotowaliśmy blisko 300 organizacji do wypełnienia obowiązków ochrony danych osobowych, przeprowadziliśmy 450 różnych audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych, zorganizowaliśmy wiele prestiżowych konferencji oraz przeszkoliliśmy około 25 000 osób z różnych organizacji na specjalnych szkoleniach i warsztatach. Nasz zespół ekspertów pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ponad 30 podmiotach w Polsce.

Działania firmy obejmują obszary organizacyjny i techniczny oraz szkolenia.

CONSULTING w zakresie:

- zarządzania bezpieczeństwem informacji - dane osobowe, tajemnice przedsiębiorstwa, informacje giełdowe, tajemnice zawodowe i inne informacje prawnie chronione,
- pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji - nadzór oraz konsultacje w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych,
- zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych - aplikacje biznesowe, sieć LAN/WAN, podłączenie do Internetu, ochrona cyberprzestrzeni,
- zarządzania ciągłością działania organizacji (BCP/BCM/DRP),
- integrowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem - normy serii ISO 9000 oraz ISO 27000.


Wszystkie prace prowadzone są w oparciu o sprawdzone, autorskie metodyki ENSI:

- TISM (Total Information Security Management) - zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
- TSM-BCP (BCM) - zarządzanie ciągłością działania biznesu,
- TISM/ISMS - zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji (ISMS zgodnie z ISO 27001),
- TSM (Total Security Management) - zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
- PBDO - zarządzanie procesami przetwarzania danych osobowych.


Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Plany Ciągłości Działania oraz Polityka Bezpieczeństwa Operacyjnego tworzone na podstawie w/w metodyk, dostosowują się do potrzeb firm, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi, standardami organizacyjnymi i normami międzynarodowymi, w tym normy ISO 27001 (system ISMS), ISO 17799, rekomendacjami Komitetu Bazylejskiego.

Jako pierwsi w Polsce zajęliśmy się ochroną danych osobowych po wejściu w życie ustawy o ochronie danych osobowych (30 kwietnia 1998 r.). Zdobyte w tym czasie (ponad 10 lat) doświadczenie pozwala nam skutecznie przygotować każdą organizację do wypełnienia wymogów w/w ustawy oraz wydanego do niej rozporządzenia wykonawczego z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

TESTY I AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH wykonywane przez zespół ekspertów ENSI obejmują zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne, testy bezpieczeństwa aplikacji internetowych, jak również audyty zgodności systemów
z wymogami prawa (ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o ochronie informacji niejawnych).

SZKOLENIA I WARSZTATY prowadzone przez zespół ekspertów ENSI dotyczą
m.in. pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji (TISM), zarządzania ciągłością działania, zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, aspektów prawnych i zasad ochrony informacji itp.

ENSI organizuje dwie cykliczne, prestiżowe konferencje eksperckie: Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Kongres TISM.

Eksperci ENSI występują co roku wielu na różnych konferencjach organizowanych przez organizacje administracji państwowej, stowarzyszenia oraz podmioty ze sfery prywatnej z Polski i z zagranicy.

Ze względu na wiedzę i doświadczenie, zbudowane w oparciu o działalność naukową i wieloletnią praktykę, realizowane przez nas projekty spotykają się z ogromnym uznaniem zarówno naszych klientów, jak i specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji oraz systemów informatycznych.

Adres
00-141 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 34,
woj. mazowieckie

Telefon
022 620 12 00

Fax
022 620 12 53

Email
info@ensi.net

Strona internetowa
http://www.ensi.net

see_on_map

Lokalizacja

Wyszukaj firmę

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport